Làm thế nào để thay đổi thông tin trong tài khoản học sinh?

Tài khoản IOE của học sinh hiện nay có 2 loại thông tin được quan tâm, gồm: thông tin cá nhân và thông tin giáo dục. 

1. Với thông tin cá nhân (gôm Họ tên, Ngày sinh, giới tính)

Để thay đổi thông tin các nhân, học sinh cần thực hiện các thao tác sau:

B1:  Vào "Thông tin giáo dục"

 

 

B2: Chọn "Sửa thông tin"

 

 

B3: Nhập các thông tin cần thay đổi và chọn "Cập nhật" để lưu lại thông tin.

 

 

Vậy là bạn đã sửa thông tin cá nhân thành công. 

 

2. Với thông tin giáo dục (Tên trường, khối lớp, tên lớp, địa phương)

Thông tin giáo dục chỉ có thể sửa khi hệ thống cho phép hoặc BTC nhận được yêu cầu từ giáo viên đại diện nhà trường.

Vào dịp đầu năm học, BTC sẽ có thông báo về việc cập nhật thông tin giáo dục trong năm học mới, được công bố rộng rãi trên tất cả các kênh chính thức của BTC (website, fanpage, group), giáo viên, học sinh và phụ huynh cần chú ý theo dõi để nắm được thông tin này. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần học sinh đăng nhập tài khoản đều nhận được thông báo nhắc nhở của hệ thống: "Bạn phải cập nhật thông tin giáo dục cho năm học mới", và có thể tự chỉnh sửa thông tin giáo dục trong tài khoản của mình cho phù hợp năm học mới.

 


Sau khi hoàn tất các thông tin giáo dục cần thay đổi., học sinh chọn "Cập nhật" để lưu lại thay đổi.

 

 

 

Hết thời hạn BTC đưa ra trong thông báo, hệ thống sẽ tự động đóng tính năng này và học sinh không thể tự chỉnh sửa thông tin giáo dục.

 

Với những học sinh chưa thực hiện cập nhật thay đổi thông tin giáo dục trong thời gian BTC đưa ra, hoặc vì lý do khác cần thay đổi thông tin giáo dục giữa năm học (VD: chuyển trường, chuyển lớp,...), học sinh có thể làm việc với giáo viên đại diện IOE của nhà trường. Sau khi BTC nhận được email đề nghị của giáo viên đại diện, bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành thay đổi thông tin giáo dục cho học sinh theo nội dung email trong vòng 48h kể từ thời điểm nhận được đề nghị.

 

Chúc các bạn thao tác thành công! 

 

Hướng dẫn video