Tôi không tìm thấy tên trường trên hệ thống của IOE

Nếu bạn không tìm thấy tên trường mình trên hệ thống của IOE, Bạn vui lòng gửi yêu cầu về hòm mail [email protected] hoặc liên lạc qua các kênh hỗ trợ của IOE và cung cấp thông tin theo trường hợp cụ thể như sau:

1- Trường hợp tên trường không có trên hệ thống do thay đổi tên, tách trường hoặc sáp nhập với trường đã từng có trên hệ thống IOE: Giáo viên quản trị nhà trường cần trực tiếp gửi email yêu cầu và trong email cung cấp ảnh chụp/bản scan Quyết định đổi tên, tách trường hoặc sáp nhập trường cho BTC qua email [email protected].

2- Trường của bạn là trường liên cấp đã có trên hệ thống, nhưng chưa có cấp học bạn muốn đăng ký: Học sinh/Giáo viên/Phụ huynh có thể trực tiếp gửi yêu cầu và cung cấp đầy đủ thông tin của trường  bao gồm tên, cấp học còn thiếu, địa chỉ chính xác và website của Trường.

Lưu ý: Với các trường liên cấp, các cấp học của trường có thể có cùng tên hiển thị trên hệ thống (chính xác theo tên chính thức của trường), nhưng mỗi cấp học được coi là 01 trường học độc lập trên hệ thống với 01 tài khoản giáo viên quản trị riêng.

3- Trường hợp tên trường không có trên hệ thống do Trường thành lập mới: Học sinh/Giáo viên/Phụ huynh có thể trực tiếp gửi yêu cầu và cung cấp đầy đủ thông tin của trường  bao gồm tên, cấp học, địa chỉ chính xác và website của Trường.

4- Trường hợp địa phương có sự thay đổi về đơn vị hành chính (VD: Thị xã Chí Linh → Thành phố Chí Linh) nhưng hệ thống chưa được cập nhật: các bạn vui lòng thông tin tới BTC kèm theo nguồn tin xác thực để BTC cập nhật trên hệ thống.

BP kỹ thuật sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin trong vòng 24h làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.

 

Trân trọng.

Hướng dẫn video