Tôi muốn lấy lại mật khẩu đăng nhập thì phải làm thế nào?

Nếu bạn đã đăng ký số điện thoại để bảo mật, bạn sẽ thực hiện theo các thao tác sau để lấy lại mật khẩu

Bước 1: Kiểm tra số điện thoại đã đăng ký cho tài khoản nào ?

Sử dụng số điện thoại nhắn tin theo cú pháp sau:

GO

sau đó gửi đến 8100

Nếu số điện thoại đã đăng ký cho tài khoản thì sẽ được trả về thông tin tài khoản qua SMS

 

Bước 2: Lấy mật khẩu cấp 2 cho tài khoản 

Soạn tin nhắn với cú pháp sau:

GO MKC2 129xxxxxx

sau đó gửi đến 8100

129xxxxxx: là Id của tài khoản IOE(mỗi tài khoản sẽ có Id duy nhất)

Sau bước này hệ thống sẽ gửi về SMS có mã MKC2

 

Bước 3: Lấy mật khẩu đăng nhập

 Sau khi có mã MKC2 soạn SMS để lấy lại mật khẩu sử dụng đăng nhập theo cú pháp:

GO MK mã MKC2

sau đó gửi đến 8100

Sau bước này sẽ có SMS trả về mã là MẬT KHẨU cho tài khoản

 
Bước 4: Đăng nhập và thay đổi MẬT KHẨU theo ý 

Sử dụng MẬT KHẨU đã được gửi về tại Bước 3 để đăng nhập.

Sau khi đăng nhập xong, muốn đổi MẬT KHẨU theo ý thì click vào "Cập nhập thông tin bảo vệ" và đổi MẬT KHẨU  theo ý bằng cách sử dụng mã MKC2 tại Bước 2.


Nếu bạn chưa đăng ký số điện thoại để bảo mật, bạn cần thực hiện theo hướng dẫn sau: 

Trường hợp tài khoản là giáo viên, cán bộ quản lý cấp Phòng, cấp Sở, Thầy/Cô vui lòng cung cấp các thông tin:

1. Họ tên giáo viên/chuyên viên phụ trách:

2.Tên trường/Phòng GD/Sở GD:

3.Địa chỉ cụ thể của trường/Phòng/Sở:

4.Tài khoản cấp trường/Phòng/Sở đã đăng ký trong công văn: tên giáo viên/chuyên viên, email giáo viên/chuyên viên, số điện thoại liên hệ.

Thầy/cô vui lòng gửi các thông tin trên về địa chỉ email ioe@go.vn. Tiêu đề email ghi rõ: Hỗ trợ khôi phục tài khoản quản trị.

 

Trường hợp tài khoản là học viên, Bạn vui lòng cung cấp một số thông tin để xác thực tài khoản của mình: 

1. Tên đăng nhập hoặc ID:

2. Điểm thi cấp trường (nếu có)?

3. Điểm thi cấp Quận/Huyện(nếu có)?

4. Vòng tự luyện hiện tại của tài khoản này?

5. Lần đăng nhập cuối cùng vào thời gian nào?

6. Tên trường, lớp bạn khai báo cho tài khoản này?

7. Số điện thoại bạn muốn đăng ký hỗ trợ:

Bạn vui lòng gửi các thông tin trên về địa chỉ email ioe@go.vn. Tiêu đề email ghi rõ: Hỗ trợ khôi phục mật khẩu tài khoản học viên.

Khi có đủ thông tin để xác thực tài khoản này của bạn,  BTC sẽ hỗ trợ khai báo số điện thoại của bạn (bạn phải cung cấp số điện thoại khai báo) trên hệ thống và bạn sẽ đăng nhập, ấn quên mật khẩu để hệ thống gửi vào số điện thoại bạn đăng ký.

 

Chúc các tài khoản quên mật khẩu nhưng có đăng ký số điện thoại thao tác thành công.

Hướng dẫn video