Tôi muốn lấy lại mật khẩu đăng nhập thì phải làm thế nào?

Nếu bạn đã đăng ký số điện thoại để bảo mật, bạn sẽ thực hiện theo các thao tác sau để lấy lại mật khẩu

Bước 1: Kiểm tra số điện thoại đã đăng ký cho tài khoản nào ?

Sử dụng số điện thoại nhắn tin theo cú pháp sau:

GO

sau đó gửi đến 8100

Nếu số điện thoại đã đăng ký cho tài khoản thì sẽ được trả về thông tin tài khoản qua SMS

 

Bước 2: Lấy mật khẩu cấp 2 cho tài khoản 

Soạn tin nhắn với cú pháp sau:

GO MKC2 129xxxxxx

sau đó gửi đến 8100

129xxxxxx: là Id của tài khoản IOE(mỗi tài khoản sẽ có Id duy nhất)

Sau bước này hệ thống sẽ gửi về SMS có mã MKC2

 

Bước 3: Lấy mật khẩu đăng nhập

 Sau khi có mã MKC2 soạn SMS để lấy lại mật khẩu sử dụng đăng nhập theo cú pháp:

GO MK mã MKC2

sau đó gửi đến 8100

Sau bước này sẽ có SMS trả về mã là MẬT KHẨU cho tài khoản

 
Bước 4: Đăng nhập và thay đổi MẬT KHẨU theo ý 

Sử dụng MẬT KHẨU đã được gửi về tại Bước 3 để đăng nhập.

Sau khi đăng nhập xong, muốn đổi MẬT KHẨU theo ý thì click vào "Cập nhập thông tin bảo vệ" và đổi MẬT KHẨU  theo ý bằng cách sử dụng mã MKC2 tại Bước 2.


Nếu bạn chưa đăng ký số điện thoại để bảo mật, bạn cần email cho BTC vào hòm mail ioe@go.vn hoặc gọi số Hotline của BTC cung cấp thông tin tên trường để được hướng dẫn trực tiếp thao tác trực tuyến.

Chúc các tài khoản quên mật khẩu nhưng có đăng ký số điện thoại thao tác thành công.