Hotline
Hướng dẫn đổi Go lấy lượt thi thử

Để đổi GO lấy lượt thi thử thì trong Tài khoản của bạn phải có số dư Go.

Bước 1: Nhập số Go cần đổi theo màn hình dưới

Lưu ý: Để tiết kiệm thời gian, hệ thống đề xuất với bạn các gói Lượt thi thử ở các mốc 10 lượt, 25 lượt và gói Không giới hạn. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể đổi số lượng Lượt thi thử tuỳ ý của mình.

Bước 2: Nhấp vào “Đổi lượt thi” để hoàn tất. Sau khi đã đổi lượt thi thành công, bạn kiểm tra số Go còn lại và số Lượt thi thử theo hình dưới:

Chúc các bạn thành công !