Hướng dẫn đổi Go lấy lượt thi thử

Để đổi GO lấy lượt thi thử thì trong Tài khoản của bạn phải có số dư Go.

Bạn kiểm tra số dư Go trong tài khoản theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản, chọn mục "Học viên" theo màn hình dưới

 

Bước 2: Tại mục Học viên, chọn mục "Thi thử IOE" theo màn hình dưới

 

Bước 3: Tại mục Thi thử IOE, chọn " Mua lượt thi" theo màn hình dưới

 

 

Bước 4: Kiểm tra số dư Go trong tài khoản theo màn hình dưới

 

Bước 5: Nhập số Go cần đổi theo thứ tự từ  1 đến 2 như màn hình dưới:

Lưu ý: Để tiết kiệm thời gian, hệ thống đề xuất với bạn các gói Lượt thi thử ở các mốc 10 lượt, 25 lượt và gói Không giới hạn. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể đổi số lượng Lượt thi thử tuỳ ý của mình.

Bước 6:  Sau khi đã đổi lượt thi thành công, bạn kiểm tra lại số dư Go và số Lượt thi thử như Bước 4.

 

 

Chúc các bạn thành công !