Hotline
Hướng dẫn nạp lượt thi thử

Để nạp Lượt thi thử, bạn đăng nhập vào hệ thống và làm theo 1 trong 2 cách dưới đây:

Cách 1: Bạn click vào chữ “Nạp lượt thi thử” theo hình dưới

 

 

Cách 2:

-      Bạn click vào chữ “Thi thử IOE

-      Sau đó click vào “Mua lượt thi” theo hình dưới

 

Màn hình "Nạp Lượt Thi Thử" sẽ xuất hiện với 3 hình thức như sau:

 

Chúc các bạn thành công !