Hướng dẫn nạp lượt thi thử

Để nạp Lượt thi thử, bạn đăng nhập vào hệ thống và làm theo 1 trong 2 cách dưới đây:

Cách 1: Bạn click vào chữ “Nạp lượt thi thử” theo hình dưới

 

 

Cách 2:

-      Bạn click vào “Học viên

-      Sau đó click vào “Thi thử IOE” theo hình dưới:

 

-      Sau đó click vào “Mua Lượt thi” theo hình dưới:

Màn hình "Nạp Lượt Thi Thử" sẽ xuất hiện như sau:

Bạn xem số dư Go để đổi lượt thi thử trên hệ thống theo hệ số quy đổi 03Go = 01 lượt thi thử. Nếu số Go không đủ để đổi lượt thi bạn  ấn "Nạp Go" và lựa chọn hình thức nạp phù hợp nhất theo hướng dẫn. 

Chúc các bạn thành công !