Hướng dẫn làm bài thi đọc hiểu - dạng câu hỏi trắc nghiệm

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI ĐỌC HIỂU - TRẮC NGHIỆM

Thời gian làm bài tối đa là 20 phút. Bạn hãy đọc kỹ hướng dẫn làm bài và nhấp vào “START” để bắt đầu làm bài.
Đây là giao diện làm bài. Bạn hãy đọc câu hỏi (Câu cơ bản/Câu hỏi theo đoạn văn) và trả lời bằng cách chọn đáp án A, B, C hoặc D. Nếu bạn trả lời đúng thì thiên thạch sẽ nổ tung và bạn ghi được điểm. Nếu bạn trả lời sai thì con tàu vũ trụ sẽ bị lệch hướng và bạn không ghi được điểm. Điểm số sẽ được hiển thị sau mỗi câu trả lời đúng.
Bài thi kết thúc khi bạn trả lời hết tất cả các câu hỏi hoặc hết thời gian làm bài. Kết quả hiển thị trên màn hình gồm tổng số điểm và thời gian hoàn thành bài tập. Hệ thống sẽ lưu lại kết quả của bạn, nhấp “OK” để kết thúc hoặc chuyển sang bài tập khác.

 

Hướng dẫn video