Hướng dẫn làm bài thi đọc hiểu - dạng câu hỏi True/False (một câu hỏi)

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI ĐỌC HIỂU - DẠNG CÂU HỎI TRUE/FALSE (MỘT CÂU HỎI)
 

Bạn hãy nhấp vào “START” để bắt đầu làm bài.
Đây là giao diện làm bài. Bạn hãy đọc đoạn văn và các mệnh đề tương ứng, sau đó nhấp vào “TRUE” (đúng) hoặc “FALSE” (sai).
Bài thi kết thúc khi bạn trả lời hết tất cả các câu hỏi hoặc hết thời gian làm bài. Kết quả hiển thị trên màn hình gồm tổng số điểm và thời gian hoàn thành bài tập. Hệ thống sẽ lưu lại kết quả của bạn, nhấp “OK” để kết thúc hoặc chuyển sang bài tập khác.

Hướng dẫn video