Hướng dẫn làm bài thi nghe - dạng câu hỏi trắc nghiệm (nhiều câu hỏi)

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM NGHE – CHỌN ĐÁP ÁN (NHIỀU CÂU HỎI)

Bạn hãy đọc kỹ hướng dẫn và nhấp vào “START” để bắt đầu làm bài.
Đây là giao diện làm bài. Học sinh nhấp và biểu tượng cái loa để bắt đầu nghe. Bạn click vào 1, 2, 3, 4 để chọn câu hỏi và click vào A, B, C, hoặc D để lựa chọn câu trả lời thích hợp cho câu hỏi đó. Bạn có thể trả lời các câu hỏi theo thứ tự bất kỳ, bài nghe chạy liên tục đến hết và không bị gián đoạn bởi các thao tác lựa chọn câu hỏi hoặc câu trả lời. Bạn có thể tùy ý thay đổi câu trả lời . Bạn không thể nộp bài khi chưa trả lời hết 4 câu hỏi. Bài thi kết thúc khi bạn ấn “SUBMIT” để nộp bài hoặc hết thời gian quy định. Điểm được tính theo số câu trả lời đúng tại thời điểm thu bài.
Kết quả hiển thị trên màn hình gồm số điểm và thời gian hoàn thành bài tập. Điểm và thời gian làm bài sẽ được hệ thống lưu lại, nhấp “OK” để kết thúc hoặc chuyển sang bài tập khác.

 

 

Hướng dẫn video