Hướng dẫn sử dụng Tài khoản Giáo viên quản trị cấp Trường

Sau khi đăng nhập vào tài khoản quản trị giáo viên cấp trường, Giáo viên lưu ý lấy thông tin sau phục vụ cho kỳ thi các cấp.

 

1. Xem mã ca thi: mã ca thi hiển thị khi bấm vào Tab “ Mã số ca thi” như đánh dấu xanh trong hình dưới đây.

 

 

2. Biên bản thi (BBT): Sau khi kết thúc mỗi khung giờ thi, Giáo viên lập Biên bản thi gửi BTC theo quy định, mẫu BBT được tải về và tải lên nộp BTC ở mục “ Biên Bản Thi” như đánh dấu xanh trong hình dưới đây:

 

 

Lưu ý: 

 

Về lập Biên bản thi: Biên bản thi phải được lập theo hội đồng thi. Biên bản thi phải có đầy đủ chữ ký của các giám thị hội đồng thi và có dấu xác nhận của cơ quan. Biên bản thi có thể lập theo từng khung giờ thi hoặc theo ca thi hoặc theo ngày thi. 

 

Nộp BBT cho BTC: Trường tổ chức thi -> BBT Trường lập, nộp trực tuyến cho  BTC qua TK quản trị giáo viên cấp Trường; Phòng tổ chức--> BBT Phòng nộp trực tuyến cho  BTC  qua TK Quản lý cấp Phòng; Nếu Phòng có chỉ đạo Trường tự tổ chức học sinh thi tại Trường và làm theo mã ca thi của Phòng-> BBT thi có thể được nộp trực tuyến cho BTC  qua TK quản trị giáo viên cấp Trường hoặc Tài khoản quản lý cấp phòng đều được, nộp qua tài khoản nào thì Biên bản có dấu của cấp quản lý tài khoản đó. 

 

3. Xem Kết quả thi

 

Giáo viên ấn vào phần Kết quả thi các cấp để xem điểm thi cho học sinh. Như hình mình hoạ bên dưới

Giáo viên lưu ý: Tài khoản giáo viên có thể xem điểm thi ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi và/hoặc hệ thống đã ghi nhận điểm. Nếu trong thời gian thi xảy ra các lỗi phát sinh giáo viên kiểm tra mục kết quả thi xem hệ thống đã ghi nhận điểm thi cho học sinh chưa ở mục này.

Sau khi ấn vào Kết quả thi các cấp thì màn hình hiển thị như sau

 

Giáo viên ấn vào phần Quận/huyện để xem kết quả thi cấp Quận Huyện cho học sinh.

 

 

Chúc các Thầy/ Cô sử dụng tài khoản hiệu quả và tham dự thi kỳ thi IOE thành công.

Hướng dẫn video