Lượt thi thử trong tài khoản học sinh có được bảo lưu khi cập nhật thông tin giáo dục cho năm học mới không?
Th.hai, 07/06/2021, 17:15 Lượt xem: 9160

Có.

 

Số GO và lượt thi thử trong tài khoản mua cho năm học vẫn được giữ nguyên trong tài khoản học sinh khi thay đổi thông tin giáo dục trong thời hạn năm học đó.

 

Hệ thống cho phép người dùng thi thử theo đúng thông tin khối lớp trong tài khoản học sinh tại thời điểm sử dụng tính năng thi thử.

 

Các gói thi thử năm học 2021-2022 được mở bán sớm từ ngày 01-06-2021, và có giá trị đến 31-05-2022.  Bạn có thể sử dụng các lượt thi của mình từ khi đổi lượt thi thành công đến khi gói hết hạn hoặc đã sử dụng hết số lượt thi.