Có thể tham gia các vòng tự luyện khi nào ?
Th.tư, 24/08/2011, 09:45 Lượt xem: 61102

1) Ngày giờ mở vòng tự luyện đã được thông báo, bình thường thì cứ 1 tuần sẽ cập nhật thêm 1 vòng tự luyện.

2) Học sinh có thể tham gia các vòng tự luyện đã có bất cứ lúc nào để đảm bảo vượt qua 14 vòng tự luyện trước thời điểm thi cấp trường. Như vậy các bạn có thể tham gia tự luyện vòng đầu tiên muộn hơn thời điểm ngày 20/8/2011 vẫn không ảnh hưởng gì đến điều kiện tham gia vòng thi chính thức cấp trường.

3) Nếu học sinh vượt qua 75% số điểm tối đa thì sẽ nhận được thông báo vượt qua vòng thi và có thể tự luyện vòng tiếp theo (nếu đã có). Khi đó các bạn sẽ không thể tự luyện lại vòng đã qua.

4) Nếu các bạn không vượt qua 75% số điểm tối đa thì các bạn luyện lại vòng thi này.

5) Một số Nhà trường chưa phát động học sinh tham gia hoặc chưa biết đến cuộc thi này thì các bạn học sinh, phụ huynh đã biết cuộc thi này xin trao đổi với Nhà trường mà trước hết là trao đổi với giáo viên dạy môn tiếng Anh để Nhà trường phát động cuộc thi.

6) Mong các bạn hãy coi đây là một phương tiện giúp bạn học tốt môn tiếng Anh bởi vì các vòng thi sẽ bám sát chương trình môn tiếng Anh do Bộ GD-ĐT quy định.