Đánh số vòng thi
Th.năm, 10/01/2013, 10:08 Lượt xem: 73602

Trả lời : Chỉ các vòng tự luyện mới được đánh số, đã đánh số thứ tự thì đó chỉ là vòng tự luyện. Các kỳ thi chính thức các cấp đều không được đánh số mà là một hệ thống độc lập. 

Điều kiện để học sinh được cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh là qua vòng 20 nghĩa là tối thiểu phải qua vòng 20. Khi đó có thể học sinh tự luyện đến các vòng 21,22 vẫn thi được cấp này. Điều kiện để thi được cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là học sinh phải qua vòng 25 nghĩa là nếu hệ thống có vòng 26 thì học sinh vẫn có thể tự luyện đến vòng 26. Điều kiện để thi cấp toàn quốc là học sinh phải qua vòng 30.