Huy chương, giấy chứng nhận và tiền thưởng
Th.hai, 27/08/2012, 17:19 Lượt xem: 89846

Đáp : Ban Tổ chức cấp toàn quốc đã chuyển tất cả Huy chương, giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời ủy nhiệm cho Ban Tổ chức cấp tỉnh, thành phố trao cho các em học sinh được giải. Tùy theo điều kiện của mình, các Sở GD-ĐT tổ chức lễ trao hoặc gửi về Phòng GD-ĐT hoặc nhà trường để trao cho các em.