Kết quả thi cấp trường, ai quyết định ?
Th.tư, 07/12/2011, 08:21 Lượt xem: 77948

1) Kết quả thi cấp trường do Ban Tổ chức cấp trường quyết định căn cứ vào :

+ Biên bản phòng thi trong đó đã ghi rõ kết quả thi của từng học sinh (có chữ ký học sinh xác nhận và chữ ký các giám thị) và các sự cố kỹ thuật nếu xảy ra.

+ Kết quả thống kê trên trang ioe.vn chỉ là tham khảo.

2) Danh sách đội tuyển cấp trường do Ban Tổ chức cấp trường quyết định; số lượng thành phần đội tuyển theo quy định của Phòng GD-ĐT.