Hotline
Hướng dẫn làm bài thi
Hướng dẫn làm bài thi dạng nghe
Th.tư, 25/12/2019, 23:26 Lượt xem: 10799

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI NGHE

Có 10 file nghe lần lượt xuất hiện. Sau khi nghe câu hỏi, Bạn hãy đưa ra câu trả lời của mình bằng cách click chuột vào 1 trong 4 đáp án A, B, C hoặc D.

-          Nếu muốn nghe lại, bạn nhấp chuột vào biểu tượng quay lại 

-          Nếu lựa chọn của bạn đúng thì bóng sẽ bay vào rổ.

-          Nếu lựa chọn của bạn sai thì bóng sẽ trượt khỏi rổ.

Thời gian làm bài cho phép của bạn là 20 phút. Đồng hồ đếm ngược trên góc phải màn hình sẽ thông báo thời gian làm bài còn lại.

-          Với mỗi câu trả lời đúng, bạn được 10 điểm.

-          Số điểm tối đa mà bạn có thể đạt được là 100 điểm.

-          Bài thi kết thúc khi bạn đã trả lời hết 10 câu hỏi hoặc hết thời gian quy định.

-          Điểm và thời gian làm bài sẽ được hệ thống lưu lại.

DANG 1.1

Ấn “Start” để khởi động nội dung thi.

DANG 4

Với các câu hỏi hiện trên màn hình, bạn lựa chọn 1 trong 4 đáp án ABCD. Nếu trả lời đúng, bóng sẽ trúng rổ. Nếu trả lời sai, bóng sẽ rơi ngoài rổ. Mỗi câu trả lời đúng bạn được 10 điểm. Tổng số có 10 câu hỏi trong phần thi này.

DANG 4

Điểm và thời gian làm bài của bạn sẽ được hệ thống lưu lại. Nhấp OK để chuyển sang nội dung thi tiếp theo hoặc kết thúc phần làm bài.