Hướng dẫn làm bài thi
Hướng dẫn làm bài thi điền từ còn thiếu
Th.tư, 25/12/2019, 23:27 Lượt xem: 19763

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI ĐIỀN TỪ CÒN THIẾU


Bài thi này có 10 câu cần điền từ còn trống. Bạn phải điền 1 chữ cái hoặc 1 từ còn thiếu vào chỗ trống. Bạn có thể nhập câu trả lời của mình bằng cách dùng bàn phím trên máy tính. Để xác nhận từ cần điền trong mỗi câu, click “Answer” hoặc nhấn phím “Enter” trên bàn phím.

-          Nếu bạn điền từ đúng, pháo sẽ bắn trúng tàu cướp biển.

-          Nếu bạn điền từ sai, pháo sẽ bắn trượt tàu cướp biển.

Mỗi câu trả lời đúng tương ứng 10 điểm. Số điểm tối đa mà bạn có thể đạt được là 100 điểm. Thời gian làm bài quy định là 20 phút. Đồng hồ đếm ngược trên góc trái màn hình sẽ thông báo thời gian làm bài còn lại. Điểm và thời gian làm bài sẽ được hệ thống lưu lại. Bài thi kết thúc khi:

-          Hoàn thành tất cả các câu đã cho.

-          Hết thời gian quy định.

DẠNG 3

Ấn “Start” để bắt đầu bài thi

DẠNG 3


Bạn phải điền 1 chữ cái hoặc 1 từ còn thiếu vào chỗ trống để được 1 từ hoặc 1 câu tiếng Anh đúng. Để xác nhận từ cần điền trong mỗi câu, click “Answer” hoặc nhấn phím “Enter” trên bàn phím.

DẠNG 3

Điểm và thời gian làm bài sẽ được hệ thống lưu lại. Nhấp OK để chuyển sang nội dung thi tiếp theo hoặc kết thúc phần làm bài.

 

Hướng dẫn làm bài thi sắp xếp từ thành câu