Hướng dẫn làm bài thi
Hướng dẫn làm bài thi điền từ còn thiếu vào đoạn văn
Th.ba, 21/04/2020, 10:02 Lượt xem: 90532

 

Nhấp vào “START” để bắt đầu làm bài
Đây là giao diện làm bài. Click vào chỗ trống để điền từ/kí tự còn thiếu tương ứng với số kí tự cho sẵn tại từng vị trí. Sử dụng chuột hoặc phím TAB để di chuyển đến các chỗ trống. Bạn có thể thay đổi câu trả lời nếu muốn. Sau hoàn thành bài tập, bạn ấn SUBMIT để nộp câu trả lời cuối cùng.
Điểm và thời gian làm bài của bạn sẽ được hệ thống lưu lại. Nhấp vào “OK” để kết thúc hoặc chuyển sang bài tập khác.