Hotline
Hướng dẫn làm bài thi
Hướng dẫn làm bài thi đọc hiểu - dạng câu hỏi True/False (nhiều câu hỏi)
Th.ba, 21/04/2020, 09:47 Lượt xem: 52228

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI ĐỌC HIỂU – DẠNG CÂU HỎI TRUE/FALSE (NHIỀU CÂU HỎI)

 

Bạn hãy nhấp vào “START” để bắt đầu làm bài
Đây là giao diện làm bài. Bạn chủ động nhấp vào vào 1, 2, 3, 4 để chọn câu hỏi và nhấp vào TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai)  để trả lời. Bạn có thể thay đổi câu trả lời nếu muốn.
Bài thi kết thúc khi bạn trả lời hết tất cả các câu hỏi hoặc hết thời gian làm bài. Kết quả hiển thị trên màn hình gồm tổng số điểm và thời gian hoàn thành bài tập. Hệ thống sẽ lưu lại kết quả của bạn, nhấp “OK” để kết thúc hoặc chuyển sang bài tập khác.