Hotline
Hướng dẫn làm bài thi
Hướng dẫn làm bài thi sắp xếp từ thành câu
Th.tư, 25/12/2019, 23:26 Lượt xem: 10800

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU

Có tổng số 10 câu cần sắp xếp. Mỗi câu được ngẫu nhiên phân thành nhiều ô chứa nội dung. Nhiệm vụ của bạn là phải sắp xếp lại các ô chứa nội dung thành 1 câu hoàn chỉnh

Click vào các ô tương ứng để sắp xếp các từ, các cụm từ thành câu hoàn chỉnh. Thứ tự sắp xếp các từ sẽ tương ứng với từng lượt click.

Bạn có thể lựa chọn nhiều lần cho đến khi bạn ưng ý với lựa chọn của mình. Nếu bạn sắp xếp các ô bị sai, bạn có thể chọn lại bằng cách nhấp vào ô nội dung cần sắp xếp.

Click “SUBMIT” để xác nhận bạn đã hoàn tất câu cần sắp xếp.

-          Nếu bạn sắp xếp đúng thứ tự , cô bé quàng khăn đỏ sẽ vượt qua được ngọn đồi.

-          Nếu bạn sắp xếp sai thứ tự, cô bé quàng khăn đỏ sẽ bị ngã xuống suối.

Mỗi câu đúng tương ứng 10 điểm. Số điểm tối đa mà bạn có thể đạt được là 100 điểm. Thời gian làm bài quy định là 20 phút. Đồng hồ đếm ngược trên góc trái màn hình sẽ thông báo thời gian làm bài còn lại. Điểm và thời gian làm bài sẽ được hệ thống lưu lại. Bài thi kết thúc khi:

-          Hoàn thành tất cả các câu đã cho.

-          Hết thời gian quy định.

Ấn “Start Game” để bắt đầu bài thi


Mỗi câu được ngẫu nhiên phân thành nhiều ô chứa nội dung. Nhiệm vụ của bạn là phải sắp xếp lại các ô chứa nội dung thành 1 câu hoàn chỉnh. Click vào các ô tương ứng để sắp xếp các từ, các cụm từ thành câu hoàn chỉnh. Thứ tự sắp xếp các từ sẽ tương ứng với từng lượt click.


 

DANG 5

Điểm và thời gian làm bài sẽ được hệ thống lưu lại. Nhấp OK để chuyển sang nội dung thi tiếp theo hoặc kết thúc phần làm bài.