Hướng dẫn tài khoản
Hướng dẫn đăng ký bảo mật tài khoản
Th.tư, 25/12/2019, 23:23 Lượt xem: 39203

Một số khái niệm cần lưu ý

- Tên tài khoản (còn gọi là tên đăng nhập): Là tên bạn phải điền khi đăng nhập hệ thống kèm với mật khẩu. Đây là nick name do bạn tự chọn  bao gồm các ký tự liền nhau, không dấu, và không chứa các ký tự đặc biệt. Có rất nhiều bạn nhầm lẫn Tên tài khoản và Tên thật của mình. Ví dụ:

o   Tên tài khoản: meocon123

o   Tên thật: Nguyễn Thị Hằng

-  Mã tài khoản (Còn gọi là ID của tài khoản): là 1 dãy số gồm 10 số tương ứng với Mã tài khoản của bạn trên hệ thống và không phải tên tài khoản đăng nhập. Mỗi người dùng IOE sẽ có 1 số ID riêng không giống nhau.

-  Xác thực số điện thoại: Khi đăng ký gắn số điện thoại của bạn vào tài khoản IOE, bạn có cơ hội nhận được hỗ trợ qua tin nhắn để lấy lại mật khẩu hoặc mật khẩu cấp 2 tài khoản của bạn khi có nhu cầu.

- Mật khẩu: Là mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào hệ thống IOE. Do các em học sinh chưa quen với việc tiếp xúc với máy tính và internet nên rất nhiều trường hợp các em sẽ quên mật khẩu. Trong trường hợp này, số điện thoại xác thực cùng tài khoản IOE sẽ được dùng để lấy lại mật khẩu

- Mật khẩu cấp 2: Trong trường hợp bạn quên mật khẩu và đã xác thực số điện thoại, bạn có thể dùng Mật khẩu cấp 2 để lấy lại mật khẩu đăng nhập qua tin nhắn.

HƯỚNG DẪN XÁC THỰC SỐ ĐIỆN THOẠI

Để xác thực số điện thoại cho tài khoản, bạn làm theo hướng dẫn sau:

 Sau khi đăng nhập hệ thống thành công, màn hình sẽ hiện ra như hình dưới. Bạn bấm vào nút “Bảo mật”

  

Bạn bấm “Xác thực điện thoại”

 

Màn hình sẽ hiện ra như sau:

 

Bạn thực hiện các bước theo thứ tự 1,2,3:

- Bước 1: Bạn sử dụng số điện thoại vẫn đang hoạt động soạn SMS với cú pháp

GO  ID của bạn   gửi  8100

 Lưu ý: ID của bạn được hệ thống tự động hiển thị ở vị trí (1) trên màn hình

- Bước 2: Sau khi tiến hành gửi SMS, bạn sẽ nhận được mã xác thực OTP gửi đến. Bạn nhập mã xác thực OTP vào vị trí (2).

-  Bước 3: Bấm “Xác nhận” ở vị trí (3) để hoàn tất quá trình khai báo số điện thoại cho tài khoản của bạn.


 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MẬT KHẨU CẤP 2

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu và đã xác thực số điện thoại, bạn có thể sử dụng Mật khẩu cấp 2 để khôi phục mật khẩu.

Để có Mật khẩu cấp 2, bạn chọn “ Đăng ký mật khẩu cấp 2”, màn hình sẽ hiện ra như sau:

 

 Bạn hãy nhắn tin với cú pháp sau:

GO  MKC2   ID của bạn   gửi  8100

Lưu ý: ID của bạn được hệ thống tự động hiển thị ở vị trí (1) trên màn hình.

Sau đó 1 tin nhắn chứa MKC2 sẽ gửi về số điện thoại của bạn.

Bạn ghi nhớ và sử dụng MKC2 này để tiến hành đổi/lấy lại mật khẩu.

 

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU

Bạn chỉ có thể đổi hoặc khôi phục mật khẩu  của tài khoản đã đăng ký khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã xác thực số điện thoại.

- Đã có mật khẩu cấp 2.

Để thay đổi và khôi phục mật khẩu, bạn làm theo hướng dẫn:

Bước 1: Bạn bấm vào “Đổi/lấy lại mật khẩu”, màn hình sẽ hiện ra như sau:

Bước 2: Bạn sử dụng mật khẩu cấp 2 đã có sau khi thực hiện theo “ Hướng dẫn đăng ký mật khẩu cấp 2” để tiến hành theo thứ tự  1,2,3,4 như màn hình bên dưới:

-  Nhập mật khẩu mới tại vị trí số (1).

-  Nhập lại mật khẩu tại vị trí số (2).

-  Nhập Mật khẩu cấp 2 tại vị trí số (3).

-  Bấm “ Xác nhận” tại vị trí số (4).

Chúc các bạn thành công!