40 cách nói ‘Rất tốt’ hay hơn ‘Very good’
Th.tư, 07/11/2018, 08:52 Lượt xem: 12289

Awesome! – Tuyệt vời!

Clever! – Thật thông minh!

Excelent! – Tuyệt vời!

Fantastic! – Quá   tuyệt!

Fine! – Được đó!

Good for you! – Cậu thật tuyệt!

Good going! – Làm tốt lắm!

Good thinking! – Ý tưởng tuyệt vời!

Good work! – Làm tốt lắm!

Great! – Tuyệt vời!

I like that. – Tớ thích điều đó.

Keep it up! – Tốt lắm!

Keep on trying! – Làm tốt lắm ( hãy tiếp tục cố gắng nhé!)

Marvelous! – Tuyệt vời!

Much better – Tốt hơn nhiều rồi!

Outstanding! – Xuất sắc!

Perfect! – Hoàn hảo!

Right on! – Đước đấy!

Superb! – Quá tuyệt vời!

Supper! –  Giỏi quá! ( Siêu quá!)

Terrific! – Rất tốt, tuyệt vời!

That’s better! – Tốt hơn rồi!

That’s good! – Tốt lắm!

That’s great! – Thật tuyệt vời!

That’s it! – Đúng rồi!

That’s really nice! – Điều đó thật tốt!

That’s right! – Đúng rồi!

That’s the best ever! – Tuyệt nhất từ trước tời giờ!

Tremendous! – Rất tuyệt!

Way to go! – Làm tốt lắm, khá lắm ( có lối đi rồi!)

Well, look at you go! – Cậu làm tốt lắm!

Wonderful! – Tuyệt vời!

Wow! – Ồ! Tuyệt!

You just did it. – Cậu thành công rồi.

You made this fun. – Cậu làm việc này dễ như trò chơi ấy.

You’re doing fine! – Cậu làm tốt lắm!

You’re right! – Cậu đúng rồi!

Theo language learning base

Thiên Cầm biên dịch