5 câu danh ngôn tiếng Anh bất hủ về trẻ thơ
Th.Bảy, 21/07/2018, 11:44 Lượt xem: 3523

1. A child is not a vase to be filled but a fire to be lit.” – Rabelais

Trẻ nhỏ không phải là một cái lọ hoa để bạn có thể cố gắng đổ đầy, mà chúng là những ngọn lửa cần được thắp sáng.

2. Within the child lies the fate of the future. – Maria Montessori

Bên trong trẻ nhỏ là vận mệnh của tương lai.

3. Don’t handicap your children by making their lives easy. – Robert A Heinlein

Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.

4. As much as I converse with sages and heroes, they have very little of my love and admiration. I long for rural and domestic scene, for the warbling of birds and the prattling of my children. – John Adams

Cho dù tôi trao đổi nhiều với những nhà thông thái và các anh hùng, tôi không dành cho họ nhiều sự yêu thương hay thán phục. Tôi khao khát cảnh nông thôn và gia đình, với tiếng chim líu lo và những tiếng bi bô của con cái tôi. 

5. Children have to be educated, but they have also to be left to educate themselves. – Abbé Dimnet

Trẻ con cần phải được giáo dục nhưng chúng cũng rất cần được để tự do thoải mái giáo dục chính bản thân chúng.

Thiên Thảo (TH) (Theo dkn.tv)