Hotline
Bão không chỉ là ‘Storm’, còn có nhiều từ vựng khác nữa
Th.hai, 17/09/2018, 09:18 Lượt xem: 6128

1. Storm /stɔ:m/

Storm là danh từ chung chỉ tất cả các loại bão

2. Typhoon /tai’fu:n/

Typhoon là bão xảy ra ở Tây Bắc Thái Bình Dương, gây ảnh hưởng đến Đông Nam Á, Biển Đông và Nhật Bản.

3. Cyclone /’saikloun/

Cyclone là bão xuất hiện tại Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

4. Hurricane /’hʌrikən/

Hurricane dùng để chỉ các cơn bão biển ở Bắc Đại Tây Dương (North Atlantic Ocean), biển Caribbean, trung tâm và đông bắc Thái Bình Dương.

Hurricane xuất phát từ tên một vị thần ác của vùng biển Caribbean. Hurricane là bão gây thiệt hại nặng nề nhất.

Phân biệt Typhoon – Storm – Cyclone – Hurricane (Ảnh: Tiếng Anh Âu Úc Mỹ)

Con người nghĩ rằng mình có thể chinh phục được thiên nhiên, nhưng một khi thảm họa thiên nhiên xảy ra, sức hủy diệt của nó là rất lớn.

 Thiện Nhân (Theo dkn.tv)