Cách dùng cơ bản giới từ ‘to’ và ‘for’ trong tiếng Anh
Th.sáu, 20/07/2018, 16:07 Lượt xem: 4161

1. Cách dùng “to”

Chúng ta dùng “to”trong các trường hợp sau:

– Chỉ đích đến, mục đích của hành động

I’ll go to England next week.

Tuần tới tôi sẽ đi đến nước Anh.

The apple fell to the ground.

Quả táo rơi xuống đất.

– Nói về thời gian kém

It’s a quarter to 3.

Bây giờ là 3 giờ kém 15.

– Khoảng cách

It’s take you 30 minutes driving from your house to the school.

Mất khoảng 30 phút lái xe từ nhà tới trường.

– So sánh

I prefer listening music to going out.

Tôi thích nghe nhạc hơn là đi chơi.

– Đông từ “give”

I gave the key to my mom.

Tôi đã đưa chìa khoá cho mẹ rồi.

– Động cơ/ lý do

I came here to see you.

Tôi tới đây để thăm bạn.

He work hard to earn money.

Anh ấy làm việc chăm chỉ để kiếm tiền.

2. Cách dùng “for”

– Mô tả ích lợi

Falun Dafa is good for both mind and body.

Pháp Luân Đại Pháp tốt cho cả tinh thần và thân thể.

– Mô tả thời gian

We’ve been here for 5 years.

Chúng tôi ở đây 2 năm rồi.

– Lịch trình

I made a meeting schedule for Aug 3.

Tôi đã đặt lịch họp ngày mùng 3 tháng 8.

– Sự đồng thuận

Are you for or against the development of nuclear weapons?

Bạn đồng ý hay là phản đối việc phát triển vũ khí hạt nhân?

– Làm điều gì đó giúp người khác

Could you take the book for me?

Cậu có thể lấy giúp tớ cuốn sách không?

– Chỉ động cơ/ lý do – cùng với một danh từ

Let’s go out for coffee.

Chúng ta ra ngoài uống cà phê đi.

Could we stop here for a rest?

Chúng ta dừng ở đây nghỉ một lát được không?

– Chỉ chức năng khi đi kèm với một động từ đuôi -ing

The wach is used for measuring time.

Chiếc đồng hồ dùng để đo thời gian.

Theo Elbuzz

Thiên Cầm biên tập (Theo dkn.tv)