Hotline
Ngày của Mẹ - Mother's Day
Th.sáu, 06/05/2022, 17:11 Lượt xem: 6773

Ngày của Mẹ (Mother’s Day) là một trong những ngày lễ lớn ở các nước nói tiếng Anh. Ngày của Mẹ thường được tổ chức vào Chủ nhật thứ 2 của tháng 5. Năm nay, ngày lễ này được tổ chức vào 08/05/2022. Hãy cùng IOE tìm hiểu về ngày của mẹ qua bài báo song ngữ dưới đây nhé!
 

Mother’s Day is a holiday honoring motherhood that is observed in different forms throughout the world. In the United States, Mother’s Day 2022 will occur on Sunday, May 8. The American incarnation of Mother’s Day was created by Anna Jarvis in 1908 and became an official U.S. holiday in 1914. Jarvis would later denounce the holiday’s commercialization and spent the latter part of her life trying to remove it from the calendar. While dates and celebrations vary, Mother’s Day traditionally involves presenting moms with flowers, cards and other gifts.
 

Ngày của Mẹ là một ngày lễ tôn vinh tình mẫu tử được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau trên khắp thế giới. Ảnh: National Today
 

Ngày của Mẹ là một ngày lễ tôn vinh tình mẫu tử được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau trên khắp thế giới. Ở nước Mỹ, Ngày của Mẹ năm 2022 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 8 tháng 5. Ngày của Mẹ ở Mỹ được Anna Jarvis khởi xướng vào năm 1908 và trở thành một ngày lễ chính thức của Hoa Kỳ vào năm 1914. Về sau, Jarvis đã phản đối việc thương mại hóa Ngày của Mẹ và dành nhiều thời gian, công sức để bãi bỏ ngày lễ này. Mặc dù ngày cụ thể và cách tổ chức khác nhau, nhưng theo truyền thống trong Ngày của Mẹ, các con sẽ tặng mẹ hoa, thiệp và những món quà khác.

 

History of Mother’s Day - Lịch sử về Ngày của Mẹ

Celebrations of mothers and motherhood can be traced back to the ancient Greeks and Romans, who held festivals in honor of the mother goddesses Rhea and Cybele, but the clearest modern precedent for Mother’s Day is the early Christian festival known as “Mothering Sunday.”

 

Lễ kỷ niệm của những người mẹ và tình mẫu tử có thể bắt nguồn từ người Hy Lạp và La Mã cổ đại, họ đã tổ chức các lễ hội để tôn vinh các bà mẹ nữ thần như Rhea và Cybele, nhưng tiền lệ rõ ràng nhất thời hiện đại cho Ngày của Mẹ là một lễ hội Cơ đốc giáo, ban đầu được gọi là “Chủ nhật của Mẹ”.

 

Once a major tradition in the United Kingdom and parts of Europe, this celebration fell on the fourth Sunday in Lent and was originally seen as a time when the faithful would return to their “mother church”—the main church in the vicinity of their home—for a special service.

 

Từng là một truyền thống lớn ở Vương quốc Anh và các khu vực trên khắp Châu Âu, lễ kỷ niệm này rơi vào Chủ nhật thứ tư trong Mùa Chay (Lent) và ban đầu được coi là thời điểm mà các tín hữu sẽ trở về “nhà thờ mẹ” của họ - một nhà thờ chính gần nơi ở - để tổ chức một dịp lễ đặc biệt.

 

Lễ kỷ niệm của những người mẹ và tình mẫu tử có thể bắt nguồn từ người Hy Lạp và La Mã cổ đại. Ảnh: see.news
 

Over time the Mothering Sunday tradition shifted into a more secular holiday, and children would present their mothers with flowers and other tokens of appreciation. This custom eventually faded in popularity before merging with the American Mother’s Day in the 1930s and 1940s.

 

Theo thời gian, ngày Chủ nhật của Mẹ biến thành một ngày lễ phi tôn giáo hơn, và những đứa trẻ sẽ tặng mẹ những bông hoa và những món quà tri ân khác. Phong tục này sau đó đã trở nên phổ biến trước khi hợp nhất với Ngày của Mẹ của nước Mỹ vào những năm 1930 và 1940.

 

Did you know? More phone calls are made on Mother’s Day than any other day of the year. These holiday chats with Mom often cause phone traffic to spike by as much as 37 percent.
 

Bạn đã biết chưa? Nhiều cuộc điện thoại được thực hiện vào Ngày của Mẹ hơn bất kỳ ngày nào trong năm. Điều này khiến lưu lượng sử dụng điện thoại để gọi tăng đột biến tới 37%.

 

Mother’s Day Around the World

While versions of Mother’s Day are celebrated worldwide, traditions vary depending on the country. In Thailand, for example, Mother’s Day is always celebrated in August on the birthday of the current queen, Sirikit.

 

Mặc dù Ngày của Mẹ được tổ chức bằng nhiều cách khác nhau trên toàn thế giới, nhưng các quốc gia thường có một truyền thống riêng. Ví dụ ở Thái Lan, Ngày của Mẹ luôn được tổ chức vào tháng 8 nhân ngày sinh nhật của nữ hoàng hiện tại, Sirikit.
 

Ở Thái Lan, Ngày của Mẹ luôn được tổ chức vào tháng 8 nhân ngày sinh nhật của nữ hoàng hiện tại, Sirikit. Ảnh: Kimi Dorang OFW Youtube

 

Another alternate observance of Mother’s Day can be found in Ethiopia, where families gather each fall to sing songs and eat a large feast as part of Antrosht, a multi-day celebration honoring motherhood.
 

Ở Ethiopia, vào Ngày của Mẹ, các gia đình thường sum vầy vào mỗi mùa thu, ca hát và ăn một bữa tiệc thịnh soạn để tổ chức “Antrosht”, một lễ kỷ niệm nhiều ngày nhằm tôn vinh tình mẫu tử.

 

In the United States, Mother’s Day continues to be celebrated by presenting mothers and other women with gifts and flowers, and it has become one of the biggest holidays for consumer spending. Families also celebrate by giving mothers a day off from activities like cooking or other household chores.

 

Tại Hoa Kỳ, Ngày của Mẹ vẫn được tổ chức bằng cách tặng quà và hoa cho các bà mẹ và những người phụ nữ khác. Ngày lễ này đã trở thành một trong những ngày hội tiêu dùng lớn nhất. Các gia đình cũng kỷ niệm bằng cách giúp các bà mẹ nghỉ một ngày, không phải nấu ăn hoặc làm các công việc nội trợ khác.

 

Dịch và tổng hợp theo History.com