Thông báo Tổ chức Vòng thi cấp Tỉnh/Thành phố (ngày 22-23/2/2020).
Th.năm, 16/01/2020, 11:45 Lượt xem: 47360

1. LỊCH THI VÀ CA THI

Cuộc thi diễn ra trong hai ngày 22/02- 23/02/2020. Khung giờ thi của từng khối, lớp cụ thể như sau:

- Ca thi 1: Các khung giờ thi buổi sáng ngày 22/02/2020.

- Ca thi 2: Các khung giờ thi buổi Chiều ngày 22/02/2020.

- Ca thi 3: Các khung giờ thi buổi sáng ngày 23/02/2020.

- Ca thi 4: Các khung giờ thi buổi Chiều ngày 23/02/2020.

Lưu ý: Mã số thi được BTC cấp theo từng Ca thi tương ứng gửi về tài khoản quản trị CấpPhòng/Sở và tài khoản giáo viên. Mã số thi được sử dụng cho toàn bộ các khối lớp thi trong cùng một Ca thi.

 

2. ĐĂNG KÝ DANH SÁCH HỌC SINH THI

- Danh sách học sinh dự thi cấp Tỉnh phải được đăng ký trực tiếp trên tài khoản Giáo viên quản trị cấp trường (hướng dẫn theo link: https://bit.ly/2PUzjOk.)

Lưu ý: Tài khoản quản lý Phòng/Sở không thực hiện đăng ký danh sách học sinh dự thi.

- Thời hạn đăng ký: từ 8h30 ngày 10/2/2019 – 17h30 ngày 21/02/2020

 

3. ĐIỀU KIỆN DỰ THI ĐỐI VỚI HỌC SINH

- Học sinh đã vượt qua vòng tự luyện thứ 25. (Học sinh lưu ý hệ thống tự luyện sẽ đóng vào 24h ngày 20/2/2020)

- Học sinh phải có tên trong danh sách đăng ký dự thi do nhà trường đăng ký trực tuyến trên trang chủ ioe.vn.

Lưu ý: Đối với các trường thuộc địa bàn có Sở/Phòng GD&ĐT tổ chức thi, danh sách Học sinh đăng ký dự thi phải đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do Sở/Phòng GD&ĐT tại địa phương yêu cầu.

  

4. BIÊN BẢN THI: Các Hội đồng thi phải lập biên bản phòng thi ghi rõ số ID, điểm, thời gian thi của từng thí sinh theo mẫu của BTC. Biên bản thi phải có chữ ký xác nhận của giám thị và dấu xác nhận của cơ quan quản lý

Lưu ý: BTC IOE sẽ đối chiếu kết quả thi trên hệ thống máy tính và Biên bản thi để công bố Top các thí sinh. Các kết quả thi trên hệ thống mà không có biên bản thi của Hội đồng thi đều không hợp lệ.

 

5. THÔNG TIN NÓNG CHỈ ĐẠO KỲ THI:

Các thông tin nóng chỉ đạo kỳ thi sẽ cập nhật thường xuyên tại mục "Tin từ Ban Tổ chức" trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thi. Các Hội đồng thi cần thường xuyên theo dõi cho tới khi kỳ thi kết thúc.

 

Chúc các trường Tiểu học,THCS, THPT và Các Hội đồng thi tổ chức thành công kỳ thi chính thức cấp Tỉnh/Thành phố cuộc thi IOE năm 2019-2020.