HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI BỔ SUNG CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019 – 2020

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHƯ SAU:

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIÁO VIÊN ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC THI IOE CÁC CẤP

1. Đăng nhập   www.ioe.vn bằng tài khoản giáo viên. Màn hình sau khi đăng nhập thành công sẽ hiện ra như sau:

2.  Tải Mẫu IOE_02 

3.  Điền thông tin theo mẫu:

-     Lấy chữ ký của cán bộ chuyên trách.

-     Đóng dấu xác nhận của Nhà trường.

-     Scan hoặc chụp ảnh mẫu IOE_02 sau khi có xác nhận.

4.  Bấm vào nút : “Tải lên” để đăng ký trực tuyến. Lúc đó màn hình sẽ hiện ra như sau:

5.  Bạn chọn “Choose File” và chọn file scan/ảnh theo đúng định dạng (JPG, PNG, PDF)

6.  Chọn “Tải lên bản Scan” để tiếp tục đăng ký. Khi đó hệ thống sẽ hiện ra màn hình như sau:

7.   Bạn nhập số di động, địa chỉ email của giáo viên vào ô trống. Sau đó bấm vào “Gửi xác nhận đăng ký cho BTC”. Khi bạn gửi mẫu đăng ký và thông tin thành công, màn hình sẽ hiện ra thông báo sau:

Sau khi tải lên hệ thống trực tuyến bản Đăng ký thi theo mẫu, BTC sẽ gọi điện xác nhận và cấp quyền đăng ký truy cập hệ thống Quản lý thi các cấp IOE trong vòng 24h (không kể ngày Lễ và ngày nghỉ)

Nếu mẫu đăng ký chưa hợp lệ, BTC sẽ phản hồi tới email bạn đã đăng ký để yêu cầu bổ sung thông tin phù hợp. Vui lòng theo dõi email (kiểm tra cả hộp thư Spam).

* Lưu ý: Trong trường hợp Nhà trường nơi bạn công tác đã có 01 tài khoản giáo viên khác đã đăng ký dự thi cho các học sinh của Nhà trường, màn hình sẽ hiện ra thông báo sau.

Trong trường hợp này, Bạn hãy liên hệ với Giáo viên đã được nhà Trường ủy quyền để được chia sẻ tài khoản đăng ký học sinh thi bổ sung. Theo quy định của BTC thì mỗi trường sẽ chỉ có 1 tài khoản giáo viên thay mặt nhà Trường quản trị hệ thống đăng ký thi IOE.

BƯỚC 2: CHỌN THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THÍ SINH THI BỔ SUNG CẤP TRƯỜNG

1. Bạn chọn mục “Đủ điều kiện thi” (Mũi tên số 1) Đây là danh sách các học sinh đã vượt qua vòng tự luyện 15, chưa tham gia kỳ thi cấp Trường ngày 30/11 và 1/12/2019 hoặc đã tham gia thi nhưng chưa có điểm.

2. Bạn có thể chọn từng học sinh hoặc chọn tất cả danh sách thí sinh đủ điều kiện thi để đăng ký. Tuy nhiên, Bạn lưu ý tới các thí sinh có Trùng các thông tin cá nhân như: Tên, Ngày sinh, Khối, Lớp. Theo quy định của BTC, hệ thống sẽ không cho đăng ký nếu trong danh sách bạn chọn có thí sinh trùng khớp các thông tin trên.

3. Sau khi chọn xong bạn nhấp vào nút “Đăng ký” (Mũi tên số 2)Bạn có thể tải xuống” (Mũi tên số 3) danh sách nếu cần

4. Bạn kiểm tra lại danh sách đã đăng ký bằng cách nhấp vào mục “Đã đăng ký thi” (Mũi tên số 4).

5. Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân của học sinh như: Tên, Ngày sinh, Khối, Lớp bằng cách nhấp vào các công cụ “Sửa”, “Hủy đăng ký” nếu cần (Mũi tên số 6)

6. Bạn cũng có thể “hủy toàn bộ danh sách đã đăng ký” (Mũi tên số 7) để thực hiện lại từ đầu

7. Bạn có thể kiểm tra danh sách học sinh chưa đủ điều kiện thi (Chưa vượt qua vòng tự luyện 15) bằng cách nhấp vào mục “Chưa đủ điều kiện” (Mũi tên số 5)

8. Khi bạn đăng ký thành công, màn hình sẽ hiện lên thông báo sau:

BƯỚC 3ĐĂNG KÝ NGÀY THI TRỰC TUYẾN VÀ NHẬN MÃ SỐ CA THI

A.        Đăng ký ngày thi bổ sung

1.       Đăng ký ngày thi: Bạn chọn ngày thi IOE bổ sung cấp Trường trong khoảng thời gian từ 9 – 25/12/2019 (Không tính ngày Lễ và Chủ Nhật) bằng cách nhấp vào “Chọn ngày đăng ký thi” (Mũ tên số 1). Sau đó nhấn nút “Đăng ký ngày thi” (Mũi tên số 2) để hoàn tất.

2. Sau khi đăng ký danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi bổ sung cấp trường, Bạn sẽ chuyển sang bước đăng ký ngày thi với BTC IOE. Lưu ý: Bạn chỉ đăng ký được 1 lần và không chỉnh sửa được ngày đăng ký thi.

B. Quản lý mã số thi: Bạn sẽ nhận được mã số ca thi do hệ thống tự động cung cấp tại mục :Mã số ca thi” (Mũi tên số 3)

C. Biên bản thi: Bạn có thể tải xuống mẫu biên bản thi tại mục “Biên bản thi” (Mũi tên số 4). Sau khi thi xong, Bạn cần lập biên bản thi, chụp ảnh hoặc scan lại sau đó tải lên hệ thống theo hướng dẫn trên màn hình.

D. Kết quả thi: Bạn có thể xem điểm thi của học sinh bằng cách nhấp vào “Kết quả thi các cấp” (Mũi tên số 5).

 Chúc các bạn đăng ký và tham gia dự thi kỳ thi IOE thành công.

­­HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI IOE CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHƯ SAU:

Bạn phải hoàn thành bước 1 thì mới thực hiện được Bước 2 của việc đăng ký.

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ THI

Mục đích: Bước này dùng để xác thực thông tin về giáo viên và Nhà trường có nguyện vọng tổ chức kỳ thi. Giáo viên đăng ký sẽ phải điền vào mẫu IOE_02, lấy chữ kí của cán bộ chuyên trách và đóng dấu xác nhận của nhà trường, Scan/chụp ảnh mẫu đăng ký và tải lên hệ thống trực tuyến. Trong vòng 24h, BTC sẽ xác thực thông tin và cấp quyền đăng ký danh sách thí sinh cho tài khoản giáo viên.

BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THÍ SINH

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình

Chi tiết các bước thực hiện như sau:

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ THI

-          Đăng nhập  www.ioe.vn bằng tài khoản giáo viên. Màn hình sau khi đăng nhập thành công sẽ hiện ra như sau:

1.      Tải mẫu IOE_02 (Mẫu đăng ký thi)

2.      Điền thông tin theo mẫu:

o   Lấy chữ ký của cán bộ chuyên trách.

o   Đóng dấu xác nhận của Nhà trường.

o   Scan hoặc chụp ảnh mẫu IOE_02 sau khi có xác nhận.

3.      Bấm vào nút : Tải lên” để đăng ký trực tuyến. Lúc đó màn hình sẽ hiện ra như sau:

-          Bạn chọn “Choose File” và chọn file scan/ảnh theo đúng định dạng (JPG, PNG, PDF)

-          Chọn “Tải lên bản Scan” để tiếp tục đăng ký. Khi đó hệ thống sẽ hiện ra màn hình như sau:

Bạn nhập số di động, địa chỉ email của giáo viên vào ô trống. Sau đó bấm vào “Gửi xác nhận đăng ký cho BTC”.

Khi bạn gửi mẫu đăng ký và thông tin thành công, màn hình sẽ hiện ra thông báo sau:

Sau khi tải lên hệ thống trực tuyến bản Đăng ký thi theo mẫu thành công, BTC sẽ xác thực và cấp quyền đăng ký danh sách thí sinh dự thi cho bạn trong vòng 24h. 

Nếu mẫu đăng ký chưa hợp lệ, BTC sẽ phản hồi tới email bạn đã đăng ký để yêu cầu bổ sung thông tin phù hợp. Vui lòng theo dõi email (kiểm tra cả hộp thư Spam).

* Lưu ý: Trong trường hợp Nhà trường nơi bạn công tác đã có 01 tài khoản giáo viên khác đã đăng ký dự thi cho các học sinh của Nhà trường, màn hình sẽ hiện ra thông báo sau.

Nếu nhà trường có nguyện vọng đăng ký bổ sung, vui lòng nhấp vào “Liên hệ gửi mail cho BTC”

BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THÍ SINH

Trong bước đăng ký danh sách thí sinh bạn lưu ý các mục như sau:

-          Chọn danh sách thí sinh và đăng ký trực tuyến

-          Nhận mã số thi

-          Kiểm tra danh sách thí sinh đã đăng ký

-          Chỉnh sửa danh sách thí sinh (nếu cần)

-          Tải xuống file (nếu cần)

Chi tiết hướng dẫn như sau:

2.1. Chọn danh sách thí sinh và đăng ký trực tuyến

-          Sau khi tài khoản giáo viên được BTC cấp quyền đăng ký danh sách thí sinh, hệ thống sẽ tự động liệt kê danh sách các học sinh của Nhà trường đã tham gia IOE năm học 2019-2020. Màn hình sẽ hiện ra như sau (Ảnh 1):

(Ảnh 1)

-          Giáo viên sẽ lựa chọn danh sách thí sinh dự thi theo tiêu chí của Nhà trường bằng cách bấm chọn trong khu vực mũi tên số 1.

-          Sau khi chọn xong, Giáo viên đăng ký trực tuyến danh sách thí sinh dự thi bằng cách bấm vào nút “ Đăng ký” theo mũi tên số 2. Khi đó màn hình sẽ hiện ra thông báo sau (Ảnh 2):

( Ảnh 2 )

-          Bạn đã thực hiện thành công đăng ký trực tuyến danh sách thí sinh và được BTC cấp mã số thi. Mã số thi này dùng để sử dụng trong các khung giờ thi tương ứng vào ngày 30/11 và 1/12/2019.

2.2. Nhận mã số thi

-          Bạn kiểm tra mã số thi tại đây (Ảnh 3):

(Ảnh 3)

2.3: Kiểm tra danh sách thí sinh:

Giáo viên cần kiểm tra danh sách thí sinh đã đăng ký bằng cách nhấp vào nút “Danh sách đã đăng ký” ở khu vực mũi tên số 3. Khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau (Ảnh 4)

(Ảnh 4)

-          Bạn hãy chú ý tới các trạng thái đăng ký của thí sinh theo hướng dẫn sau (Ảnh 5)

(Ảnh 5)

Lưu ý : Có 4 trạng thái đăng ký giáo viên cần lưu ý:

1.      Đăng ký thành công: Hệ thống đã ghi nhận đăng ký của Giáo viên.

2.      Đăng ký lỗi: Hệ thống chưa ghi nhận đăng ký. Giáo viên cần kiểm tra lại danh danh sách thí sinh có bị trùng tên, hoặc các thông tin cá nhân của học sinh có các thông tin chưa phù hợp…Giáo viên có thể chỉnh sửa lại các thông tin này theo hướng dẫn ở bên dưới. Hệ thống sẽ tạm thời không chấp nhận các thí sinh đăng ký nếu khớp từ 3 điều kiện dưới đây:

o   Trùng tên,

o   Trùng ngày sinh,

o   Trùng lớp

Trong trường hợp sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên, giáo viên vui lòng gửi email về BTC IOE tại địa chỉ:  ioe@go.vn để được hỗ trợ. Trong email, giáo viên vui lòng cung cấp các thông tin xác thực các thông tin trùng lặp.

3.      Đủ điều kiện thi: Hệ thống ghi nhận thí sinh đã đủ điều kiện thi.

4.      Đã thi: Hệ thống ghi nhận thí sinh đã tham gia thi.

-          Đối với trường hợp đăng ký lỗi hoặc các trường hợp thí sinh khai báo sai thông tin cá nhân, giáo viên có thể xóa hoặc chỉnh sửa và đăng ký bổ sung trực tuyến (Ảnh 6)

( Ảnh 6 )

-          Các trường thông tin có thể chỉnh sửa bao gồm: Họ và Tên, Ngày sinh, Khối, Lớp

( Ảnh 6 ) 

( Ảnh 6 )

-          Sau khi chỉnh sửa xong, bạn vui lòng lưu lại bằng cách bấm vào nút “Sửa Thông Tin”. Khi đó, hệ thống sẽ ghi nhận và cập nhật các thông tin bạn đã chỉnh sửa.

2.4. Tải về danh sách thí sinh

-          Nếu bạn có nhu cầu tải về danh sách thí sinh đã đăng ký, bạn có thể nhấp vào nút “Tải về ” ở khu vực mũi tên số 2:

Chúc các bạn đăng ký và tham gia dự thi kỳ thi IOE thành công.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN HỌC VIÊN IOE

Bước 1: Trên trang chủ IOE, click vào Đăng ký như ở hình dưới 


Bước 2: Làm theo hướng dẫn trên màn hình theo thứ tự dưới đây:

1.      Điền Tên tài khoản (còn gọi là tên đăng nhập) là một dãy ký, số tự liền nhau không bao gồm các ký tự đặc biệt: Bạn hãy chọn theo ý bạn tuy nhiên không được trùng với bất cứ tên đăng nhập nào trong hệ thống. Nếu hệ thống báo Tên tài khoản bị trùng thì bạn phải chọn lại. Đặc biệt lưu ý: nhiều bạn nhầm Tên tài khoản (Tên đăng nhập) là Họ và Tên của mình bao gồm cả dấu cách.

2.      Nhập mật khẩu: 

3.      Nhập lại mật khẩu: Bạn gõ lại chính xác những ký tự bạn đã gõ ở ô Mật khẩu.

4.      Tick vào ô “Đồng ý với chính sách bảo mật IOE”

5.      Click vào “Đăng ký tài khoản” để hoàn tất.

Với tài khoản và mật khẩu có được sau khi đăng ký nhanh, bạn có thể sử dụng tất cả các dịch vụ của VTC Online cung cấp. Tuy nhiên để tham gia thi IOE, Bạn phải cung cấp thêm các thông tin giáo dục phục vụ công tác thống kê, vinh danh học sinh hoặc để dùng cho việc quản lý các tính năng dành cho giáo viên và phụ huynh

Bạn làm tiếp tục làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật thông tin giáo dục

Bước 1: Sau khi đăng ký nhanh tài khoản IOE, click vào “Tài khoản học viên” để điền thông tin giáo dục

Bước 2: Điền các thông tin học viên theo hướng dẫn trên màn hình. Sau khi hoàn tất click “Đăng ký ngay” [1]

Lưu ý: Dãy số [2] là ID của học viên. Mỗi học viên sẽ có 1 số ID riêng biệt và không giống nhau. ID học viên sẽ được dùng để liên kết tài khoản giáo viên và phụ huynh sau này.

Bước 3: Khi bạn đăng ký thành công màn hình sẽ hiện như hình dưới đây. Bạn có thể thay đổi các thông tin nếu thấy cần thiết.

HƯỚNG DẪN BẢO VỆ TÀI KHOẢN

Các khái niệm cần lưu ý

-          Tên tài khoản (còn gọi là tên đăng nhập)Là tên bạn phải điền khi đăng nhập hệ thống kèm với mật khẩu. Đây là nick name do bạn tự chọn  bao gồm các ký tự liền nhau, không dấu, và không chứa các ký tự đặc biệt. Có rất nhiều bạn nhầm lẫn Tên tài khoản và Tên thật của mình. Ví dụ:

o   Tên tài khoản: meocon123

o   Tên thật: Nguyễn Thị Hằng

-          Mã tài khoản (Còn gọi là ID của tài khoản): là 1 dãy số gồm 10 số tương ứng với Mã tài khoản của bạn trên hệ thống và không phải tên tài khoản đăng nhập. Mỗi người dùng IOE sẽ có 1 số ID riêng không giống nhau.

-          Xác thực số điện thoại: Khi đăng ký gắn số điện thoại của bạn vào tài khoản IOE, bạn có cơ hội nhận được hỗ trợ qua tin nhắn để lấy lại mật khẩu hoặc mật khẩu cấp 2 tài khoản của bạn khi có nhu cầu.

-          Mật khẩu: Là mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào hệ thống IOE. Do các em học sinh chưa quen với việc tiếp xúc với máy tính và internet nên rất nhiều trường hợp các em sẽ quên mật khẩu. Trong trường hợp này, số điện thoại xác thực cùng tài khoản IOE sẽ được dùng để lấy lại mật khẩu

-          Mật khẩu cấp 2: Trong trường hợp bạn quên mật khẩu và đã xác thực số điện thoại, bạn có thể dùng Mật khẩu cấp 2 để lấy lại mật khẩu đăng nhập qua tin nhắn.

HƯỚNG DẪN XÁC THỰC SỐ ĐIỆN THOẠI

Để xác thực số điện thoại cho tài khoản, bạn làm theo hướng dẫn sau:

 Sau khi đăng nhập hệ thống thành công, màn hình sẽ hiện ra như hình dưới. Bạn bấm vào nút “Bảo mật”

  Bạn bấm “Xác thực điện thoại”

Màn hình sẽ hiện ra như sau:

Bạn thực hiện các bước theo thứ tự 1,2,3:

- Bước 1: Bạn sử dụng số điện thoại vẫn đang hoạt động soạn SMS với cú pháp

GO  ID của bạn   gửi  8100

 Lưu ý: ID của bạn được hệ thống tự động hiển thị ở vị trí (1) trên màn hình

- Bước 2: Sau khi tiến hành gửi SMS, bạn sẽ nhận được mã xác thực OTP gửi đến. Bạn nhập mã xác thực OTP vào vị trí (2).

-  Bước 3: Bấm “Xác nhận” ở vị trí (3) để hoàn tất quá trình khai báo số điện thoại cho tài khoản của bạn.


HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MẬT KHẨU CẤP 2

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu và đã xác thực số điện thoại, bạn có thể sử dụng Mật khẩu cấp 2 để khôi phục mật khẩu.

Để có Mật khẩu cấp 2, bạn chọn “ Đăng ký mật khẩu cấp 2”, màn hình sẽ hiện ra như sau:

 Bạn hãy nhắn tin với cú pháp sau:

GO  MKC2   ID của bạn   gửi  8100

Lưu ý: ID của bạn được hệ thống tự động hiển thị ở vị trí (1) trên màn hình.

Sau đó 1 tin nhắn chứa MKC2 sẽ gửi về số điện thoại của bạn.

Bạn ghi nhớ và sử dụng MKC2 này để tiến hành đổi/lấy lại mật khẩu.

 

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU

Bạn chỉ có thể đổi hoặc khôi phục mật khẩu  của tài khoản đã đăng ký khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã xác thực số điện thoại.

- Đã có mật khẩu cấp 2.

Để thay đổi và khôi phục mật khẩu, bạn làm theo hướng dẫn:

Bước 1: Bạn bấm vào “Đổi/lấy lại mật khẩu”, màn hình sẽ hiện ra như sau:

Bước 2: Bạn sử dụng mật khẩu cấp 2 đã có sau khi thực hiện theo “ Hướng dẫn đăng ký mật khẩu cấp 2” để tiến hành theo thứ tự  1,2,3,4 như màn hình bên dưới:

-  Nhập mật khẩu mới tại vị trí số (1).

-  Nhập lại mật khẩu tại vị trí số (2).

-  Nhập Mật khẩu cấp 2 tại vị trí số (3).

-  Bấm “ Xác nhận” tại vị trí số (4).

Chúc các bạn thành công!

HƯỚNG DẪN NẠP LƯỢT THI THỬ

Để nạp Lượt thi thử, bạn đăng nhập vào hệ thống và làm theo 1 trong 2 cách dưới đây:

Cách 1: Bạn click vào chữ “Nạp lượt thi thử” theo hình dưới

Cách 2:

-      Bạn click vào chữ “Thi thử IOE”

-      Sau đó click vào “Mua lượt thi” theo hình dưới

Màn hình "Nạp Lượt Thi Thử" sẽ xuất hiện với 3 hình thức như sau:

HƯỚNG DẪN ĐỔI GO LẤY LƯỢT THI THỬ

Áp dụng cho các tài khoản đã có số dư Go.

Bước 1: Nhập số Go cần đổi theo màn hình dưới

Lưu ý: Để tiết kiệm thời gian, hệ thống đề xuất với bạn các gói Lượt thi thử ở các mốc 10 lượt, 25 lượt và gói Không giới hạn. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể đổi số lượng Lượt thi thử tuỳ ý của mình.

Bước 2: Nhấp vào “Đổi lượt thi” để hoàn tất. Sau khi đã đổi lượt thi thành công, bạn kiểm tra số Go còn lại và số Lượt thi thử theo hình dưới:

HƯỚNG DẪN NẠP NHANH GO QUA CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Bạn click theo hình dưới:

Khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau:

•      Bước 1: Bạn truy cập internet / mobile banking ngân hàng bạn lựa chọn

•      Bước 2: Điền chính xác nội dung theo cú pháp bên dưới vào ô “Nội dung chuyển khoản” như sau:

NAP 0123456789

Ví dụ minh hoạ: Mã tài khoản (số ID) của bạn là 0123456789. Bạn gõ nội dung NAP 0123456789 vào phần “Nội dung chuyển khoản

•      Bước 3: Chọn số tiền cần nạp và làm theo hướng dẫn trên màn hình của ngân hàng.

•      Bước 4. Chọn 1 trong số các tài khoản chuyển đến theo danh sách số tài khoản của VTC Online như hình dưới:

Lưu ý:

•      Nên sử dụng hình thức chuyển khoản nhanh 24/7 để đảm bảo giao dịch thành công

•      Để tìm Mã tài khoản (ID) của mình, bạn tìm theo hướng dẫn tại hình dưới:

Sau khi chuyển khoản thành công, bạn sẽ cần chờ từ 1 – 3 phút (tuỳ ngân hàng chuyển) để nhận được số Go tương ứng sô tiền bạn đã chuyển khoản (1000đ = 1 Go)

Bạn kiểm tra số Go có trong tài khoản theo hình dưới:

Để nhận được số lượt thi thử, bạn cần đổi Go lấy lượt thi thử theo hướng dẫn Hình thức 1: “Đổi Go lấy Lượt thi thử"

Hỗ trợ: 

•      Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình nạp, vui lòng gửi email về hộp thư: hotronapthe@go.vn

•      Tiêu đề vui lòng ghi rõ: Hỗ trợ nạp nhanh qua hình thức chuyển khoản.

•      Nội dung email cần có: Tên người chuyển, Số tài khoản chuyển, Thời gian chuyển, Số tiền chuyển và đính kèm tin nhắn trừ tiền thành công từ Ngân hàng.

•      Thời gian hỗ trợ từ 9h sáng đến 17h các ngày trong tuần theo qui định của Ngân hàng

Bạn có thể nạp Lượt thi thử vào tài khoản IOE bằng các loại thẻ cào VCOIN, GATE, BIT, thẻ K với các mệnh giá khác nhau (10, 20, 50, 100K…).

Cách nạp: Bạn bấm vào “ Nạp Lượt thi thử bằng thẻ cào” và làm theo hướng dẫn trên màn hình theo thứ tự từ 1-4

Khi nạp thành công, bạn kiểm tra số Lượt thi thử trong tài khoản của bạn theo hình dưới:

Hỗ trợ:

• Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình nạp, vui lòng gửi email về hộp thư: hotronapthe@go.vn

• Tiêu đề vui lòng ghi rõ: Hỗ trợ nạp nhanh qua hình thức thẻ cào

• Nội dung email cần có: Tên tài khoản, Số ID, Thời gian chuyển, Số tiền chuyển, Loại thẻ, số series, mã thẻ.