Ban chỉ đạo

Đơn vị thực hiện

Kênh hỗ trợ
Từ ban tổ chức

Chưa có kỳ thi nào được mở

Các đơn vị chủ động thành lập Hội đồng thi trực tiếp hoặc hội đồng thi trực tuyến phù hợp với quy định phòng dịch tại địa phương đảm bảo quá trình thi của học sinh diễn ra minh bạch, khách quan, công bằng và nghiêm túc.

Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Ca thi Lớp dự thi

Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản học sinh để vào thi!

Lưu ý: Bạn trả lời tất cả các câu hỏi trong đề thi và ấn nút nộp bài để hoàn thành.

(*)Chú ý quan trọng:
  • - Không đăng nhập được tài khoản: Vui lòng đăng nhập lại sau 3-5 phút
  • - Không tải được đề thi: Thoát tài khoản và đăng nhập lại
  • - Thời gian làm bài thi: 30 phút tính từ thời điểm mở đề. VD: Khung giờ mở đề từ 7:00 đến 7:30.
  • - Thí sinh truy cập đề thi lúc 7:29 --> thí sinh sẽ được + 30 phút tính từ 7:29
(*) Các trường hợp thi sai luật:
  • - Đăng nhập một tài khoản trên hai máy hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
  • - Đang làm bài thi mà tải lại trang đề thi hoặc thoát ra không nộp bài
  • - Mở nhiều cửa sổ vào thi một lúc
  • - Các trường hợp vi phạm sẽ bị hệ thống tự động thoát ra ngoài và tính một lần trượt vòng thi
×