Vì sao sách Công nghệ giáo dục có giá cao?

Theo Bộ GD&ĐT, sách Hướng dẫn học theo mô hình VNEN được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Học sinh sử dụng sách hướng dẫn thay cho SGK; trừ các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục chỉ biên soạn sách “Hoạt động giáo dục” dành cho giáo viên để tổ chức hoạt động học cho các em. Đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật HS vẫn sử dụng SGK hiện hành để thực hiện các nhiệm vụ học tập do giáo viên giao.

Do những bài học trong sách Hướng dẫn học theo mô hình VNEN được thiết kế thành các hoạt động học để giáo viên hướng dẫn HS tự lực nghiên cứu, để tiếp nhận và vận dụng kiến thức. Cũng như, dành nhiều thời gian trên lớp để tổ chức cho các em thực hành, báo cáo, thảo luận, phát triển năng lực. Do vậy, so với SGK thông thường, sách Hướng dẫn học có số trang nhiều hơn, được in 4 màu, khổ sách 19x27cm, chủng loại giấy in tốt hơn,… nên có giá cao hơn 1,5 - 1,6 lần. Giá sách Hướng dẫn học theo mô hình VNEN cũng do Bộ Tài chính quản lí như đối với SGK.

Sách Công nghệ Giáo dục: Thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện

Bộ GD&ĐT cho biết, với tài liệu TV1- CNGD đây là kết quả nghiên cứu từ năm 1978 của một số nhà khoa học, đứng đầu là GS.TSKH Hồ Ngọc Đại và từng bước phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo các kết quả nghiên cứu từ các Đề tài, Dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ và được áp dụng thí điểm vào dạy học ở trường Thực nghiệm, Hà Nội và các trường tiểu học miền núi nơi có nhiều dân tộc thiểu số.

Sau khi Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGD) nghiên cứu, khảo sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả triển khai Tài liệu TV1-CNGD và đề xuất các giải pháp chỉ đạo; nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tiếng việt lớp 1, cùng với việc rà soát, tinh giản các nội dung chưa phù hợp với học sinh trong sách giáo khoa theo Chương trình GDPT hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định Tài liệu TV1-CNGD.

Căn cứ ý kiến Kết luận và đề xuất của Hội đồng thẩm định Tài liệu TV1-CNGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở GDĐT triển khai Tài liệu TV1-CNGD phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trên nguyên tắc tự nguyện của nhà trường trong năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019 ở những nơi đang triển khai và không mở rộng để giữ ổn định cho đến khi thực hiện Chương trình GDPT mới.

Do vậy, cùng với bộ sách giáo khoa hiện hành, Tài liệu TV1-CNGD được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý và coi đây là một phương án để các địa phương lựa chọn triển khai phù hợp trên tinh thần tự nguyện của các nhà trường.