Bộ sách mới dành cho tiểu học !
Th.sáu, 04/10/2013, 12:00 Lượt xem: 68914

Tác giả bộ sách là các cán bộ tham gia xây dựng ngân hàng đề thi cho cuộc thi IOE : Nguyễn Song Hùng, Trương Ngọc Diệp, Hoàng Phương Quỳnh. Xin giới thiệu với các bạn bộ sách với lời nói đầu cho từng cuốn sách và bìa của các cuốn sách để các bạn tham khảo.