Cuộc thi GTTM: Điều chỉnh hệ thống, thi từ vòng 12
Th.năm, 29/01/2015, 17:16 Lượt xem: 51036

Để tạo điều kiện cho các thành viên mới đăng ký tham dự cuộc thi GTTM có cơ hội tham dự kỳ thi Quý II, Ban tổ chức đã điều chỉnh lại hệ thống vòng thi. Cụ thể các thành viên mới tạo tài khoản sẽ vào thi luôn từ Vòng 12.

Đối với các thành viên đang thi ở các vòng thi Tuần của Quý I (từ vòng 1 đến vòng 11), hệ thống cũng tự động chuyển đổi để các bạn có thể vào thi tiếp ngay từ vòng 12.

Việc điều chỉnh hệ thống vòng thi này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc xét thành tích của các thí sinh bởi Giải Quý được tính theo tiêu chí chính là điểm số; tiêu chí phụ theo thứ tự: thời gian hoàn thành bài thi, tổng điểm các vòng thi tuần trong Quý.

Kỳ thi Quý II dự kiến diễn ra vào ngày 14/3/2015 dành cho Thí sinh tự do (còn gọi là Đối tượng khác) và vào ngày 15/3/2015 dành cho Thí sinh chính thức (tức học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở).

BTC cấp toàn quốc

Cuộc thi Giao thông thông minh