Không thi Quý I vẫn được thi Quý II Giao thông thông minh
Th.tư, 04/02/2015, 16:46 Lượt xem: 66457

Như vậy, để tham dự kỳ thi Quý II, các thành viên phải vượt qua các vòng thi từ 12 đến 22.

Để thuận tiện cho các thí sinh, BP.Kỹ thuật của Giao thông thông minh cũng đã điều chỉnh hệ thống vòng thi như sau:

-  Các thành viên mới tạo tài khoản sẽ vào thi luôn từ Vòng 12. Kỳ thi Quý II dự kiến diễn ra vào ngày 14/3/2015 dành cho Thí sinh tự do (còn gọi là Đối tượng khác) và vào ngày 15/3/2015 dành cho Thí sinh chính thức (tức học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở).

- Các thành viên đang thi ở các vòng thi Tuần của Quý I (từ vòng 1 đến vòng 11), hệ thống cũng tự động chuyển đổi để các bạn có thể vào thi tiếp ngay từ vòng 12. Lưu ý, các bạn phải qua đủ các vòng từ 12 đến 22 để tham gia kỳ thi Quý II theo lịch trên.

Việc điều chỉnh hệ thống vòng thi này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc xét thành tích của các thí sinh bởi Giải Quý được tính theo tiêu chí chính là điểm số; tiêu chí phụ theo thứ tự: thời gian hoàn thành bài thi, tổng điểm các vòng thi tuần trong Quý.

Vậy, tất cả các bạn thi sinh đã tham gia hoặc có mong muốn tham gia cuộc thi Giao thông thông minh hãy yên tâm vì còn rất nhiều cơ hội dành cho các bạn ở phía trước!