Năm học 2018-2019 bắt đầu khi nào, thời gian học sinh tựu trường?
Th.năm, 30/08/2018, 13:42 Lượt xem: 3181

Năm học 2018-2019 bắt đầu khi nào?

Theo kế hoạch tựu trường năm học 2017-2018, các trường sẽ tổ chức tựu trường sớm nhất vào ngày 1.8 và lễ khai giảng sẽ diễn ra vào ngày 5.9.

Ngoài ra, chương trình học cũng sẽ diễn ra theo kế hoạch cụ thể:

+ Kết thúc học kỳ I trước ngày 20.1.

+ Kết thúc học kỳ II trước ngày 25.5

+ Kết thúc năm học trước ngày 31.5.

+ Trước ngày 15.6 sẽ hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cũng như xét công nhận tốt nghiệp THCS.

+ Trước 31.7 hoàn thành việc tuyển sinh lớp 10.

Năm học 2018-2019, dự kiến học sinh các cấp sẽ bắt đầu đến trường vào ngày 1.8. Thời gian có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của các địa phương.

(Theo danviet.vn)