Nhận hồ sơ đăng ký ký xét tuyển đại học từ 1.4
Th.tư, 14/03/2018, 13:04 Lượt xem: 1339

 

Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần
Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT là cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thu nhận phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp và phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp (gọi chung là điểm thu nhận hồ sơ).
Hoạt động này phải đảm bảo quy trình, thời hạn thực hiện công việc theo kế hoạch chung về tuyển sinh mà Bộ GD-ĐT quy định. Cụ thể, từ ngày 1 - 20.4 là khoảng thời gian các điểm thu hồ sơ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đợt 1 của thí sinh, nhập các thông tin này vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.
Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để truy cập vào cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, nhằm kiểm tra thông tin cá nhân và thực hiện điều chỉnh đăng ký xét tuyển trực tuyến.
Thí sinh có nhu cầu có thể điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT quốc gia. Đáng chú ý, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng 1 trong 2 phương thức: trực tuyến, hoặc bằng phiếu đăng ký xét tuyển.
Để điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng. Phương thức này chỉ được chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự tuyển. Thời gian được điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức này từ ngày 19.7 đến 17 giờ ngày 26.7.
Với điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự tuyển và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.
Thời gian được điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức này là từ ngày 19.7 đến 17 giờ ngày 28.7 (kéo dài hơn so với đăng ký trực tuyến 2 ngày).
Khi điều chỉnh bằng phương thức này, thí sinh nhớ ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các Sở GD-ĐT chỉ đạo các điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót, nếu có.
Trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, các trường đại học; cao đẳng và trung cấp sư phạm không cập nhật, không công bố thông tin thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường.
Các Sở GD-ĐT phải chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Trong trường hợp nhập sai thông tin so với phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh, thì phải điều chỉnh lại khi thí sinh đề nghị và lưu bản đề nghị điều chỉnh sai sót của thí sinh. Các sở cũng phải chỉ đạo các trường THPT mở các phòng máy tính có nối mạng internet để thí sinh sử dụng thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến (dù đó là thời gian nghỉ hè của các trường THPT).
Xét tuyển đợt 1 từ ngày 3.8 đến 17 giờ ngày 5.8

 

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, các trường đại học; các trường cao đẳng và trung cấp sư phạm thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 trong khoảng thời gian từ ngày 3.8 đến 17 giờ ngày 5.8. Trước 17 giờ ngày hôm sau (6.8), các trường sẽ phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
Trước 17 giờ ngày 12.8 (tính theo dấu bưu điện), thí sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học đợt 1 cho các trường. Sau thời hạn này, thí sinh không thực hiện thủ tục xác nhận nhập học đợt 1 cho trường mà mình đã có kết quả đỗ ở nguyện vọng cao nhất thì được xem như không trúng tuyển.
Trước khi thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1, các trường công khai mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển khác nhau sau khi có kết quả thi THPT quốc gia và các điều kiện khác (nhưng không được trái với quy chế tuyển sinh).
Từ ngày 22.8, những trường tuyển không đủ chỉ tiêu trong đợt 1 có thể tiếp tục tuyển sinh bổ sung. Các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày xét tuyển.
Mức điểm tối thiểu của từng bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển do các trường quy định nhưng không trái với quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT và nêu rõ trong đề án tuyển sinh.
Các trường tuyển sinh ngành đào tạo giáo viên phải công khai mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đối
với các tổ hợp xét tuyển khác nhau sau khi có kết quả thi THPT quốc gia và phù hợp với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định và các điều kiện khác (không trái với quy chế tuyển sinh).
(Nguồn: Thanhnien.vn)