Ban hành Thể lệ Olympic tiếng Anh trên Internet mới
Th.tư, 26/11/2014, 18:13 Lượt xem: 53562

Những điểm mới, xin mời các đơn vị giáo dục, các thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh xem thêm mục Giải đáp (http://ioe.go.vn/giai-dap/mot-so-diem-moi-cua-the-le-moi/4_3059.html). Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức cuộc thi năm học 2014 - 2015. Dưới đây là bản chụp toàn bộ Quyết định và Thể lệ mới để thông tin kịp thời. Các đơn vị, cá nhân có thể tải nhanh Quyết định và Thể lệ tại địa chỉ http://ioe.go.vn/The-le.html hoặc vào mục "Thể lệ" ngoài trang chủ.