Bổ sung đợt thi cấp trường cuối cùng !
Th.tư, 05/01/2011, 11:21 Lượt xem: 26657

Thời gian mở vòng thi cấp trường đợt cuối cùng sẽ bắt đầu từ 9h00 ngày 12/1/2011 đến 16h00 ngày 15/1/2011.

Các trường tổ chức thi trong đợt này cần đọc kỹ các hướng dẫn để tránh xảy ra các trục trặc đáng tiếc. Đặc biệt lưu ý :

- Học sinh muốn thi cấp trường phải hoàn thành 14 vòng tự luyện và chờ thi vòng 15 khi nhà trường tổ chức, không tự thi vòng 15.

- Khi tạo mã số thi xong phải bảo mật và không được khóa mã. Chỉ khóa mã khi sử dụng xong cho đợt thi.

- Phải có danh sách phòng thi ghi rõ : số thứ tự, số ID, họ và tên, lớp, điểm thi, thời gian làm bài và chữ ký học sinh. Khi học sinh làm xong 3 bài thi phải báo giám thị xem kết quả trên màn hình để ghi vào danh sách và học sinh ký tên. Dưới danh sách phải đủ chữ ký , họ và tên của 2 giám thị. Đây là căn cứ chính để trường xét giải và cử học sinh thi cấp cao hơn.

Trong thời gian này, học sinh thi vòng 15 bắt buộc phải sử dụng mã thi cấp trường. Lịch mở các vòng tự luyện 17 (ngày 8/1/2011), vòng 18 (15/1/2011), vòng 19 (22/1/2011) vẫn bình thường.

Các em học sinh dự thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và thi chung khảo cấp THPT vào ngày 12/2/2011, 13/2/2011 (xem lịch thi ở bản tin dưới) phải hoàn thành vòng 19 theo thời gian quy định của Phòng GD-ĐT và trường THPT. Đề nghị BTC của các đơn vị này thông báo thời hạn cụ thể cho học sinh.