Bổ sung đợt thi cuối cùng cho 3 bảng.
Th.năm, 24/01/2013, 14:08 Lượt xem: 66858

Để tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch tham gia cuộc thi IOE năm học 2012 - 2013, Ban Tổ chức cấp toàn quốc sẽ bổ sung đợt thi cuối cùng dành cho cả 3 bảng A,B,C vào ngày 02/02/2013 (tức ngày 22 tháng Chạp Âm lịch).

Đề nghị các đơn vị tổ chức thi đảm bảo cơ sở vật chất kể cả việc mất điện lưới để thực hiện theo các khung giờ quy định cho từng khối thi trong ngày 02/02/2013 :

7h30-8h00 và 13h30 - 14h00 : lớp 4, lớp 6, lớp 10;

8h30 – 9h00 và 14h30 - 15h00 : lớp 5, lớp 7, lớp 11;

9h30 – 10h00 và 15h30 - 16h00 : lớp 3; lớp 9, lớp 12;

10h30 – 11h00 và 16h30 - 17h00 : lớp 8;

Trân trọng thông báo.