Các đợt thi bổ sung cấp tiểu học, THCS
Th.hai, 01/12/2014, 00:59 Lượt xem: 41097

1) Bổ sung 4 khung giờ thi cấp tiểu học vào các ngày 6 - 7/12/2014:

- Khối lớp 3: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’.

- Khối lớp 4: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’

- Khối lớp 5: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’2)
2) Bổ sung 4 khung giờ thi cấp THCS vào các ngày 6 - 7/12/2014:

- Khối lớp 6: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’

- Khối lớp 7: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’

- Khối lớp 8: từ 10h30’ đến 11h00’ hoặc từ 16h30’ đến 17h00’

- Khối lớp 9: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’
3) Các khung giờ thi bổ sung chỉ dành cho các học sinh chưa có kết quả thi vòng cấp trường.
4) Đối với các học sinh lớp 6 bị sự cố thi bị điểm 0 chiều 29/11/2014:
- Nhà trường gửi danh sách có đầy đủ học và tên học sinh cùng số ID về địa chỉ thư điện tử: [email protected] trước ngày 5/12/2014 để tiểu ban công nghệ, kỹ thuật xử lý để thi lại được.
- Những học sinh bị sự cố điểm 0 chiều 29/11/2014 mà không được nhà trường gửi số ID về tiểu ban công nghệ, kỹ thuật sẽ bị từ chối thi.
5) Để tổ chức thi các đợt bổ sung, các trường vẫn tạo mã số thi theo nguyên tắc đã quy định.
6) Tuyệt đối không cung cấp mã số thi để học sinh làm bài tại nhà.
7) Kết quả thi vòng thi cấp trường chỉ có giá trị khi có biên bản thi gồm các nội dung:
- Họ và tên học sinh tham gia thi
- Địa chỉ tên lớp, trường.
- Kết quả điểm thi, thời gian thi.
- Chữ ký của học sinh xác nhận kết quả mà hệ thống thông báo ngay sau khi thi.
- Chữ ký và họ tên giám thị
- Xác nhận của nhà trường (lãnh đạo trường ký tên và đóng dấu)
Đây là các đợt thi vòng thi cấp trường cuối cùng trong năm học này.