Các thành viên chưa được duyệt chỉnh sửa gấp !
Th.ba, 13/09/2011, 09:19 Lượt xem: 25884

1) Đọc kỹ Trợ giúp để nắm vững cách Đăng ký và Sửa thông tin cá nhân.

2) Khi đăng ký mới lưu ý : tích vào ô vuông bên trái "Tham gia dịch vụ giáo dục".

3) Khai "Họ và tên" đúng.Cố gắng gõ đủ dấu tiếng Việt.

4) Sử dụng Hình ảnh đại diện (avatar) không phản cảm.

Cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc thi !