Các trường THPT có thể bỏ qua thi sơ khảo vòng 15
Th.năm, 20/01/2011, 10:41 Lượt xem: 7049

BTC các trường THPT xem kỹ hướng dẫn về tổ chức thi vòng 20 để thực hiện đúng quy định về thời điểm thi cho từng khối.