Cấp THPT không tổ chức thi vào ngày 6 - 7/12/2014
Th.sáu, 05/12/2014, 11:14 Lượt xem: 61463

1) Khung giờ thi bổ sung: Trong hai ngày 6 - 7/12/2014 Ban Tổ chức cấp toàn quốc quy định là vòng thi bổ sung cấp trường cho các trường tiểu học và trung học cơ sở theo các khung giờ:

- Khối lớp 3: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’.

- Khối lớp 4: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’

- Khối lớp 5: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’

- Khối lớp 6: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’

- Khối lớp 7: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’

- Khối lớp 8: từ 10h30’ đến 11h00’ hoặc từ 16h30’ đến 17h00’

- Khối lớp 9: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’
Các học sinh lớp 6 bị sự cố điểm 0 phải gửi số ID về Tiểu ban Công nghệ xử lý mới thi lại được.

2) Tạo mã số thi:
Nhà trường cử cán bộ tạo mã thi cấp trường. Cán bộ tạo mã số thi phải Đăng ký thành viên với đối tượng là Giáo viên, chọn đúng tên địa phương các cấp và tên trường của mình. Sau khi Đăng ký thành công sẽ Đăng nhập vào trang http://ioe.vn và chọn mục "Thi các cấp" để tạo mã số thi cho trường mình. Tuyệt đối không được "Khoá mã" khi mã chưa được sử dụng vì sẽ không có cách để "Mở mã". Mỗi đợt thi dùng mã riêng, ngay sau đợt thi phải đăng nhập vào Thi các cấp để "Khoá mã". Nên tạo thêm các mã số dự phòng để sử dụng khi mã số chính thức bị sự cố. Trước khi thực hiện nhiệm vụ tạo mã số thi, cán bộ cần vào mục "Hướng dẫn" để biết rõ hơn cách tạo mã số thi.
3) Điều kiện thi được:
Học sinh muốn thi được vòng thi cấp trường phải hoàn thành xong vòng tự luyện 15.
4) Luyện tập: Học sinh có thể làm quen với vòng thi chính thức bằng cách Thi thử với cách thức thi theo Thể lệ mới quy định (xem thêm Thể lệ mới).
5) Xét thi với thành viên chưa được kiểm duyệt: Các thành viên chưa được kiểm duyệt, thậm chí tên hiển thị chưa gõ dấu tiếng Việt phải báo cáo Nhà trường về tài khoản của mình để Nhà trường xác nhận đúng là học sinh của trường sẽ quyết định cho thi. Hiện nay Ban Tổ chức cấp toàn quốc không đủ nhân lực để kiểm duyệt kịp nên uỷ quyền kiểm soát này cho Nhà trường. Hệ thống đã ngừng cho học sinh sửa đổi thông tin.
6) Phương tiện thi: Bắt buộc chỉ thi trên các loại máy tính và có tai nghe. các phương tiện khác như iPad, điện thoại là chỉ để tự luyện.