Cờ và huy hiệu của cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet
Th.hai, 11/10/2010, 18:27 Lượt xem: 9031

Trân trọng giới thiệu cùng các bạn. Các đơn vị có thể dựa vào mẫu này để cho thiết kế và in cờ của cấp mình tặng cho các đơn vị và cá nhân tích cực trong cuộc thi cấp mình. Riêng huy hiệu và cờ của cấp toàn quốc sẽ do VTC Online và Dự án Mạng Việt Nam go.vn tài trợ.