Đợt thi bổ sung cấp trường và việc thi tự do vòng 19
Th.Bảy, 22/01/2011, 10:31 Lượt xem: 28095

Về nguyên tắc : các đợt thi cấp trường vòng 15 đã kết thúc và các em học sinh muốn được thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh  phải qua vòng thi cấp trường.

Để các trường có điều kiện tổ chức được kỳ thi và cử đội tuyển thi tiếp các vòng chính thức sau này, BTC cấp toàn quốc quyết định :

1) Bổ sung giai đoạn thi cấp trường từ 14h00 ngày 24/1/2011 đến 16h00 ngày 27/1/2011.

2) Vòng thi cấp trường của giai đoạn này là vòng 19.Như vậy các học sinh muốn thi được cấp trường tổ chức trong thời gian này phải qua 18 vòng tự luyện.

3) Trong thời gian này, khi vào thi vòng 19 sẽ phải nhập mã số thi cấp trường do BTC cấp trường tạo mã (xem các văn bản hướng dẫn trước đây).

4) Các em học sinh tự luyện vòng 19 để đủ điều kiện thi vòng 20 sẽ thi tự do từ 16h00 ngày 27/1/2011.

5) Có một số bạn thi được vòng 19 tự do là thi trong khoảng từ 9h00 đến 10h00 ngày 22/1/2011 - trước thời điểm có quyết định này.

Đề nghị các bạn biết thông tin này thông báo giúp cho các trường chưa tổ chức thi cấp trường vòng 15 được biết.Trân trọng cảm ơn