Đợt thi vòng 20 cuối cùng !
Th.tư, 15/02/2012, 09:15 Lượt xem: 19079

1) Thời gian mở đề cho tất cả các khối lớp : từ 9h00 đến 11h00 ngày 17/2/2012.

2) Các khối thi có thể cho thi cùng một đợt và phải có mã số thi do Hội đồng cung cấp. Mã số thi cấp huyện không sử dụng được cho trường THPT.

3) Các học sinh đã thi vòng 20 mà không hiển thị trong thống kê thì Hội đồng thi phải báo về số máy 0993 744 097 để biết về tình hình kết quả thi và cán bộ công nghệ sẽ xử lý. Các thí sinh vào thi mà thấy thông báo "chưa có vòng thi kế tiếp" tức là đã có kết quả vòng 20.

4) Các thí sinh đã có kết quả vòng 20 hợp lệ sẽ không thi được vòng thi này.

Đây là đợt thi cuối cùng cho vòng 20.

8h30 ngày 18/2/2012 BTC cấp toàn quốc sẽ mở vòng thi 20 và vòng thi 21 cho học sinh thi tự do để tự luyện.

Trân trọng thông báo .