Học sinh không thi cấp trường không được thi cấp cao hơn.
Th.năm, 10/01/2013, 19:40 Lượt xem: 66323

Để kiểm soát việc này, đề nghị các phòng GD-ĐT kiểm tra :

1) Biên bản phòng thi của kỳ thi cấp trường có học sinh đó thi.

2) Trong trường hợp nghi vấn sẽ xác minh bằng một trong 2 cách :

+ Nhà trường chứng minh bằng cách cử cán bộ tạo mã thi cấp trường lấy kết quả thi cấp trường từ hệ thống (đăng nhập, vào Thi các cấp, nhập mã số thi lấy kết quả thi).

+ Điện cho các số máy công nghệ, báo số ID để kiểm tra trong hệ thống.

Tất cả các trường hợp cử học sinh chưa thi qua cấp trường mà đi thi cấp cao hơn, Hiệu trường nhà trường sẽ chịu trách nhiệm khi bị phát hiện.

Đề nghị các phòng GD-ĐT, các Nhà trường lưu ý và các phụ huynh, giáo viên hãy phát hiện những trường hợp làm sai Thể lệ thi do Bộ GD-ĐT quy định.