Hướng dẫn tổ chức IOE và OTE năm học 2014 - 2015
Th.ba, 21/10/2014, 14:35 Lượt xem: 85477

Đề nghị các đơn vị giáo dục và các thầy cô giáo, các vị phụ huynh cùng các em học sinh đọc kỹ công văn để thực hiện đúng các quy định.

Toàn bộ công văn xin đọc và có thể tải về tại địa chỉ:

http://ioe.go.vn/CongVanChiTiet.aspx?ID=1089

Bảng phân công giám sát vòng toàn quốc IOE kèm theo CV 5935 hướng dẫn IOE và OTE năm học 2014-2015:

http://ioe.go.vn/CongVanChiTiet.aspx?ID=1090

Chúc tất cả các em học sinh thông qua các cuộc thi này sẽ học giỏi hơn bộ môn tiếng Anh!
Chúc các đơn vị tổ chức tốt kỳ thi chính thức của cấp mình!

Ban Tổ chức cấp toàn quốc xin thông báo.

Trân trọng cảm ơn!