Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc năm học 2012 - 2013
Th.ba, 14/05/2013, 14:49 Lượt xem: 133568

Các bạn có thể vào mục "Quyết định - công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo" hoặc vào mục "Đội tuyển cấp toàn quốc"  và chọn tỉnh để xem kết quả. Quyết định và danh sách Bộ sẽ gửi theo đường công văn về các Sở trong thời gian sớm nhất.