Kết quả thi cấp huyện và trường THPT
Th.ba, 14/02/2012, 16:23 Lượt xem: 19734

Để biết xem kết quả đề nghị cán bộ tạo mã thi xem mục Trợ giúp, phần Hướng dẫn thi các cấp, đăng nhập tài khoản của mình và thực hiện như hướng dẫn. Khi xem kết quả và đối chiếu với biên bản phòng thi sẽ có các khả năng như sau :

1) Kết quả thống kê trùng kết quả biên bản. Khi đó khẳng định kết quả của biên bản là chuẩn là căn cứ xét chọn đội tuyển thi cấp tỉnh theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

2) Kết quả thống kê khác kết quả biên bản thì lấy kết quả thống kê là chuẩn, kết quả sai ở biên bản là do giám thị có thể nghe học sinh báo cáo để ghi mà không trực tiếp xem kết quả.

3) Có em có kết quả trong biên bản mà chưa có kết quả trong thống kê thì có 2 tình huống :

+ Học sinh là thành viên chưa được duyệt do hình ảnh đại diện hoặc tên hiển thị khai lung tung. Khi đó BTC điện về số máy 0993 744 097 (từ 9h00 đến 17h00 trong ngày) , báo số ID để kiểm tra.

+ Học sinh đã được kiểm duyệt nhưng không có kết quả thi vòng 20, chứng tỏ hệ thống chưa đánh giá điểm. Những học sinh này nếu cần thi lại thì Phòng GD-ĐT và trường gửi danh sách về theo thông báo dưới như các học sinh bị sự cố.

4) Số lần thi mà hệ thống ghi lại là chính xác, nếu do sự cố thì phải có biên bản thì kết quả mới hợp lệ. Những học sinh có số lần thi lớn hơn 1 mà không có biên bản xác nhận thì hủy kết quả thi.

Chú ý : Các Phòng GD-ĐT và trường THPT căn cứ vào hướng dẫn của Sở GD-ĐT để chọn đội tuyển đi thi cấp tỉnh (dựa vào vòng thi 20). Tuyệt đối không căn cứ vào kết quả các vòng thi 21,22,23,24 để chọn đội tuyển.

Trân trọng cảm ơn !