Khẩn: Lịch thi bổ sung cấp quận,huyện,thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh cho cấp tiểu học, THCS và kỳ thi chung khảo các trường THPT.
Th.tư, 12/02/2014, 14:57 Lượt xem: 46498

Đề nghị các đơn vị tổ chức thi đảm bảo cơ sở vật chất kể cả việc mất điện lưới để thực hiện

theo các khung giờ quy định cho từng khối thi trong ngày thi bổ sung.

Lịch thi cụ thể cho từng khối như sau:

7h30 đến 8h00: khối 4, khối 6, khối 10;

8h30 đến 9h00: khối 5, khối 7, khối 11;

9h30 đến 10h00: khối 3, khối 9, khối 12;

10h30 đến 11h00: khối 8.

BTC sẽ gửi phong bì hướng dẫn tới các Giám đốc Sở GD - ĐT các địa phương 15 ngày trước khi

đợt thi bổ sung cấp Quận/Huyện diễn ra.

Trân trọng thông báo!