Khẩn : Lịch thi vòng 20 !
Th.hai, 30/01/2012, 22:12 Lượt xem: 42726

Đề nghị các đồng chí giáo viên hoặc các em học sinh thấy cấp trên phổ biến lịch thi sai với lịch dưới đây hãy phản ánh gấp với cấp trên để điều chỉnh gấp lịch thi. Các đơn vị tổ chức thi không đúng theo lịch sẽ không thể thi được. Xin nhắc lại lịch thi vòng 20 như sau :

- Bảng B: Tổ chức ngày 11/2/2012 theo lịch:

+ Lớp 3 : 7h00 – 8h00;lớp 4 : 8h30 – 9h30; lớp 5 : 10h00 – 11h00

+ Lớp 6 : 13h30 – 14h30; lớp 7 : 14h45 – 15h45; lớp 8: 16h00 – 17h00; lớp 9: 17h15h -  18h15

Dự phòng  (do sự cố hoặc do số lượng học sinh dự thi nhiều ) sẽ thi vào ngày 12/2/2012 với các khung giờ dành cho các lớp như ngày 11/2/2012.

- Bảng C: Tổ chức ngày 12/2/2012 theo lịch:

+ Lớp 3 : 7h00 – 8h00;lớp 4 : 8h30 – 9h30; lớp 5 : 10h00 – 11h00

+ Lớp 6 : 13h30 – 14h30; lớp 7 : 14h45 – 15h45; lớp 8: 16h00 – 17h00; lớp 9: 17h15h -  18h15

Dự phòng  (do sự cố hoặc do số lượng học sinh dự thi nhiều ) sẽ thi vào ngày 13/2/2012 với các khung giờ dành cho các lớp như ngày 12/2/2012.

2)  Cuộc thi  vòng 20 cho cấp THPT sẽ do trường THPT tổ chức theo lịch sau đây :

-  Bảng B : thi vào ngày 11/2/2012 theo lịch lớp 10 : 7h00 – 8h00; lớp 11 : 8h15 – 9h15; lớp 12 : 9h30 – 10h30. Dự phòng sẽ thi vào ngày 12/2/2012 với khung giờ như ngày 11/2/2012.

-  Bảng C : thi vào ngày 12/2/2012 theo lịch lớp 10 : 7h00 – 8h00; lớp 11 : 8h15 – 9h15; lớp 12 : 9h30 – 10h30. Dự phòng sẽ thi vào ngày 13/2/2012 với khung giờ như ngày 12/2/2012.

Căn cứ vào lịch trên và cơ sở vật chất của mình, các Phòng GD-ĐT quy định số lượng học sinh tham gia thi vòng 20 cho các trường tiểu học , THCS trên địa bàn. Những đơn vị đông học sinh thi sẽ chia số học sinh ra để thi cả ngày chính thức và ngày dự phòng.

Các tỉnh chưa tham gia kỳ thi cấp toàn quốc năm học 2010 - 2011 chưa rõ vấn đề gì xin gọi số máy 01687212612.

Thời gian từ nay đến trước ngày thi bảng B, hệ thống sẽ mở 19 vòng đầu tiên để các em học sinh có thể tự luyện và hoàn thành 19 vòng thi.

Trân trọng cảm ơn !

Phụ lục : Hướng dẫn các công việc tổ chức thi vòng 20

1) Phòng GD-ĐT :

+ Thông báo cho các trường gửi danh sách đội tuyển (số lượng do Phòng GD-ĐT quy định tùy theo cách thức tổ chức thi và cơ sở vật chất). Phòng GD-ĐT có thể tổ chức thi cấp mình tại nhiều địa điểm.

+ Lập danh sách phòng thi, địa điểm thi. Lưu ý : Mỗi phòng nên có các máy tính dự phòng để đổi máy cho học sinh khi gặp sự cố do máy. Dự kiến cán bộ coi thi từng phòng thi. In các biên bản phòng thi có đủ các cột : Số thứ tự, Số ID, Họ và tên, đơn vị, điểm thi, thời gian làm bài, chữ ký thí sinh. Phía dưới biên bản ghi mã số thi đã sử dụng và 2 giám thị ký tên (ghi rõ họ tên kèm theo). Thông báo địa điểm thi và danh sách giám thị tới các đơn vị.

+ Cử cán bộ tạo mã số thi cấp mình. Cán bộ này vào phần Trợ giúp để đọc Hướng dẫn thi các cấp để tạo mã số thi cấp mình. Mỗi đợt thi dùng 1 mã riêng, khi tạo mã khồng được khóa mã, thi xong phải khóa mã. Lưu ý : cần có mã dự phòng để thay thế khi mã chính thức bị trục trặc không thi được.

+ Kiểm tra cơ sở vật chất đặc biệt là máy tính phải cài các phần mềm và trình duyệt như hướng dẫn ở mục Trợ giúp. Tốt nhất là thi thử vòng nào đó trên máy tính để khẳng định máy tính dùng được cho kỳ thi.

+ Tổ chức lễ khai mạc trước giờ thi.

+ Trước giờ thi 5 phút giám thị ghi mã số thi lên bảng để học sinh có mã số thi nhập vào ô yêu cầu nhập mã sau khi Đăng nhập và Vào thi.

+ Tổng kết kỳ thi và lập danh sách đội tuyển thi cấp tỉnh theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT.

+ Các trường hợp tự ý thi nhiều lần mà không có biên bản xác nhận sự cố thì kết quả thi không được công nhận.

2) Trường THPT thực hiện tổ chức kỳ thi trong nội bộ trường và lưu ý các công việc tương tự như phần hướng dẫn trên.